El Projecte Treball als Barris de Balaguer contracta una vintena de persones per a millorar l'ocupabilitat

Foto: Paeria de Balaguer.

La Paeria de Balaguer, gràcies al Projecte Treball als Barris subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, ha realitzat la contractació de 23 persones, des del passat mes d’abril, per a fer diverses actuacions d’ocupació al Centre Històric en l’àmbit socioeducatiu, de medi ambient i de la construcció.

El projecte Treball als Barris, que té un any de durada, té l’objectiu principal d’afavorir l’accés de persones desocupades al mercat laboral, residents del Centre Històric de Balaguer. A banda, també busca millorar la inclusió social i que contribuir a un desenvolupament socioeconòmic més sostenible al barri.

Dins de les diferents actuacions ocupacionals, hi ha la rehabilitació d’edificis plurifamiliars a la plaça Ollé Pinell, l'enjardinament i manteniment d’espais verds del centre històric, la restauració de les façanes als carrers Santa Maria i Minerva, i la coordinació d’obres i enjardinament.

També ha iniciat el Programa d’Alfabetització en Català i Alfabetització Bàsica Digital, en el marc del Dispositiu d’Inserció “SOM BARRI” amb la contractació d’una docent de català. Per al Servei De La Mà, d’Acompanyament a la gent gran i de Coordinació del Programa de la Mà, s’han contractat 4 treballadores durant 6 mesos i una figura tècnica de coordinació, per a 7 mesos. Per últim, s’ha iniciat el Projecte Pati Obert, de caràcter socioeducatiu amb l’objectiu de millorar la integració social i d’optimitzar l’ús dels centres escolars tot afavorint el seu vessant educatiu.

En el marc del Projecte de Treball als Barris 2021, també s’ofereix el Dispositiu d’inserció “SOM BARRI”- servei d’acollida i orientació laboral per a persones residents al Centre Històric que vulguin millorar la seva possibilitat d’inserció, i el Projecte de desenvolupament local al barri que s’encarrega de la supervisió i seguiment de les diverses actuacions ocupacional i de detectar les necessitats socials del centre històric de Balaguer per tal de dissenyar programes adequats. Aquestes dues accions estan formades per un equip tècnic de 5 persones de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, ubicades al CEI-Balaguer, Centre d’Empreses Innovadores amb una contractació total o parcialment per a 12 mesos, fins a finalitzar el projecte el 31 d’octubre de 2022. Per al Projecte, s’han contractat 28 persones en total.