Inici de les obres de recuperació i adequació dels Trullets d’Algerri

Foto: Diputació de Lleida.

Aquest passat mes de març, la Diputació de Lleida ha iniciat les obres de recuperació i adequació dels Trullets d’Algerri, dins del projecte ‘Paisatges de Ponent’. L'actuació ha de servir com un reclam turístic important per al municipi i les comarques del Pla de Lleida, així com un element rellevant dins de l’oferta patrimonial.

Els Trullets d’Algerri són un conjunt de construccions d’arquitectura popular molt representatives a les comarques del Pla de Lleida, construïdes a través de l’excavació a la roca i que defineixen una mena de coves amb volta de canó.

Daten de 1640, i el seu ús original consistia en l’emmagatzematge del vi durant el temps necessari per realitzar el procés de fermentació i, posteriorment, extreure’n el líquid per a la seva comercialització o per al consum propi.

Els trullets es troben emplaçats al llarg dels dos barrancs principals que s’ajunten als afores del municipi d’Algerri, integrat en l’Espai d’Interès Natural la Serra Llarga. Els trullets estan disposats en fileres tot seguint l’orografia del terreny i se’n tenen documentats 23, distribuïts en tres àrees.

La proposta que contempla l’actuació té dos objectius principals, el primer la neteja interior i exterior dels trullets i anivellar el terreny allà on es cregui necessari. I el segon, dur a terme la infraestructura necessària per a millorar l’accés de la visita, col·locant baranes i escales on sigui necessari per millorar la seguretat de l’usuari.

Aquests dos propòsits volen revertir l’abandonament i la deixadesa d’un conjunt arquitectònic popular no només del municipi d’Algerri, sinó també de les comarques del Pla de Lleida, i donar-li el valor necessari per activar el reclam turístic del municipi.

Aquesta actuació inclosa en el projecte ‘Paisatges de Ponent’ està cofinançada per fons FEDER, per la Diputació de Lleida i per l’Ajuntament d’Algerri, amb un import de 34.472,05 €.