La Paeria de Balaguer congela les taxes i els impostos municipals 

Redacció | Foto: femturisme.cat

La Paeria de Balaguer ha decidit congelar les taxes i els impostos locals per tal de fer front a la problemàtica energètica actual, i a les possibles conseqüències econòmiques que se’n puguin derivar.

El conflicte a Ucraïna ha comportat complicacions en el subministrament energètic arreu d’Europa, amb el consegüent augment de preu i la inflació. Per aquest motiu la Paeria ha decidit congelar impostos municipals com l’Impost sobre Béns Immobles, l’Impost sobre les Activitats Econòmiques, l’Impost de Vehicles, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, l’Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i les contribucions especials.

Tampoc s’augmentaran les taxes per obtenir les llicències urbanístiques, ni la taxa de residus, tot i que no s’assoleixen les fites de reciclatge que permetin reduir-la, com tampoc s’augmentaran la resta de taxes.

De cara al Pressupost municipal es preveu l’augment de despeses en l’àmbit energètic i en l’àmbit de personal a conseqüència de l’increment dels preus de gas i la llum, i de l’acord anunciat recentment pel govern de l’Estat i els sindicats majoritaris sobre l’actualització dels sous dels empleats públics. Tot i això, el Govern de la Paeria ja treballa en possibles vies de reducció de costos d’energia, com la creació de dues instal·lacions fotovoltaiques al Pavelló d’Inpacsa i al Poliesportiu municipal 1r d’Octubre, així com les actuacions previstes en el procés de l’Energy Hub Lab, que es preveu que sigui motor de transició energètica a la ciutat, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.