La Paeria de Balaguer donarà continuïtat al servei d'acompanyament a la gent gran ‘De la mà’ durant el 2023

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

La Paeria de Balaguer informa dels bons resultats del programa De La Mà’ que s’han obtingut durant aquest 2022. L’objectiu d’aquest servei és facilitar l’envelliment actiu de les persones grans residents a Balaguer, i que presenten alguna dificultat per sortir del domicili de manera autònoma.

El servei ‘De La Mà’ es basa a fer acompanyaments a fora de la llar, com ara anar a comprar, fer gestions, visites mèdiques, o senzillament fer un passeig i relacionar-se socialment. El col·lectiu destinatari al qual va dirigit el servei, són persones residents a Balaguer, majors de 65 anys, amb alguna dificultat de mobilitat o de qualsevol altre tipus per a sortir soles. El servei consta d’una atenció personalitzada amb escolta activa i seguiment de l’estat general de la persona usuària, sempre fora del domicili i respectant les mesures de seguretat de la COVID-19. El servei, des del mes de juny, també s’ha ofert a les residències de gent gran per aquelles persones que no tenen familiars que els puguin acompanyar.

La tasca l’ofereixen persones contractades per a la Paeria de Balaguer, amb el finançament de programes ocupacionals del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, concretament el Programa Treball i Formació i el Programa Treball als Barris, i també s’ha comptat amb finançament propi de la Paeria.

Aquest 2022, el servei es va iniciar l’1 de març i ha finalitzat el 31 de desembre. Durant el servei s’ha atès un total de 50 persones usuàries, 33 dones i 17 homes. Actualment, es dona servei a 34 persones i la seva mitjana d’edat és 83 anys.

Enguany, cal destacar el conveni de col·laboració signat amb la residència Comtes d’Urgell i la residència Santa Maria, que ha permès donar servei a 17 persones, residents seus.

Durant els mesos de setembre i octubre, s’ha realitzat una enquesta per avaluar el grau de satisfacció de les persones acompanyades i de les famílies. Es destaca de les 40 persones que responen a l’enquesta:

  • Es puntua amb un 7,6 la puntualitat i satisfacció amb el servei
  • El 81% de les persones usuàries del servei el considera excel·lent i el 19% el qualifica de notable.
  • Com a propostes de millora en el servei:

    1. El 28,6% demanen més durada dels serveis
    2. El 57,1 % defensa que el programa no tingui pauses

  • El 95,2% percep una millora general en les persones ateses i en podem destacar en la millora en salut física, mental i posant el focus en la millora de l’estat emocional, la sociabilitat i l’autonomia personal de les persones usuàries.

Els primers mesos d’aquesta edició es comptava amb menys personal i menys usuaris i es donaven menys de 40 serveis setmanals. El punt àlgid del servei d’acompanyament es va donar en els mesos de juliol a octubre, arribant a fer-se fins a 85 serveis d’acompanyament setmanals.

Gràcies al programa ‘De La Mà’, aquestes accions d’acompanyament amb visites més periòdiques i d’escolta activa, d’entre 45 min o d’1 h per servei, han permès poder observar necessitats i problemàtiques socials i de salut de les persones usuàries que fins ara no s’havien manifestat.

Des l’àrea d’Afers Socials de la Paeria, es dona molt de valor a aquest programa social d’acompanyament destinat a la ciutadania de Balaguer i es compromet a continuar impulsant-lo.

Aquest any es preveu continuar oferint el Programa del Servei ‘De La Mà’ a partir de finals de febrer amb les noves contractacions mitjançant les subvencions ja atorgades del Programa Treball als Barris i de Treball i Formació. La gestió de la finalització dels contractes fets al 2022 i l’inici de les noves contractacions al 2023 porta a una aturada del servei durant un mes, entre gener i febrer. El servei es reprendrà novament, mantenint les persones usuàries i la llista d’espera actuals.

Per a més informació, les persones i famílies que estiguin interessades a inscriure’s en aquest programa poden trucar al T. 618795495, o bé escriure al correu [email protected]