La Paeria de Balaguer invertirà diverses subvencions en la millora del patrimoni històric o artístic de la ciutat

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha rebut un seguit de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya, del Consell Comarcal, i de la Diputació de Lleida, dividides en diverses partides. En aquest sentit, el govern municipal posa de manifest la importància d’invertir en la cultura i en el patrimoni de la ciutat, i protegir així el seu llegat històric i artístic.

Pel que fa a les subvencions rebudes, destaca la inversió que es podrà realitzar a l’antic monestir de les Franqueses, que fa temps que necessita tasques de recuperació i preservació; o el Museu de la Noguera, el qual podrà dur a terme la proposta de renovar la museografia de la seva exposició permanent. En aquest sentit, és un projecte de gran importància pedagògica, ja que consegüentment es revisarà i actualitzarà la manera com s’explica la història de la ciutat, i per tant també la mateixa història medieval de Catalunya, posant-hi en valor el passat andalusí.

A continuació es detallen els diferents imports que s’aportaran a mode de subvenció, dels quals en destaquen la renovació de la museografia del Museu de la Noguera, a la que s’hi destinaran 49.950 €; la restauració d’un tram de la muralla andalusina del segle IX, amb 104.192,13 €; o per a la restauració i manteniment de les Franqueses, amb 75.035,12 €.

La resta d’aportacions corresponen al funcionament i les activitats del museu, amb 30.600 €; al Museu de Suport Territorial, amb 42.250 €; a la gestió del patrimoni arqueològic, amb 4.797 €; al per inventariar les col·leccions, amb 2.347 €. També es comptarà amb 12.155,77 €, aportats pel Consell Comarcal de la Noguera, i que es destinaran al funcionament del Museu. D’altra banda, també cal citar l’aportació de la Diputació de Lleida, de 30.000 €, destinats a activitats culturals.

Una altra de les subvencions atorgades a destacar és la que permetrà la instal·lació d’un elevador per a accedir a l’escenari del Teatre Municipal amb 10.000 €, i que s’inclou en l’apartat de millores a les infraestructures culturals. Això permetrà una millora de l’accessibilitat, tant per actors i actrius, com pel mateix públic, o qualsevol persona que hagi d’accedir a l’escenari del teatre.

Gràcies a aquestes aportacions, els espais patrimonials i els equipaments dedicats a la cultura podran millorar les seves instal·lacions, i continuar treballant per preservar i transmetre el llegat històric i cultural de Balaguer.