La Paeria de Balaguer modifica el calendari i format d'alguns actes culturals

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

La Paeria de Balaguer ha informat que enguany hi haurà canvis en el calendari d’actes culturals i festius de la ciutat.

Com és el cas de l’Encontats, el Mercat del conte i el llibre il·lustrat, que arriba a la seva 8a edició i que passarà definitivament al mes de setembre, enguany del 20 al 24. Un altre dels actes que veurà modificades les seves dates és l’Harpia, Balaguer medieval, que es passarà a celebrar a començaments de juny, concretament del 2 al 4.

D’altra banda, algunes propostes es veuran modificades pel que fa al format i a la periodicitat, com són La Murga; Llavors. Cultura en creixement; i Forma. Espais d’Art Contemporani. En el cas de La Murga i el Llavors, ambdós festivals s’alternaran, i per tant passaran a ser bianuals. La Murga serà l’acte que començarà amb aquesta alternança, que enguany se celebrarà de l’1 al 3 de setembre. En el cas del Forma, també passa a tenir una periodicitat bianual, però mantenint-se al calendari amb un format reduït de tres dies, que serà els dies 6, 7 i 8 d’octubre i que durà per nom Forma Singular. Per aquest motiu, enguany no hi haurà convocatòria com en les dues primeres edicions, sinó que s’optarà per fer una edició pont que vehiculi el tema tractat en l’edició de 2022. A partir d’aquest es programaran activitats paral·leles per tal de seguir les reflexions i propostes iniciades en l’edició anterior i donar continuïtat al projecte. L'any 2024 se celebrarà amb el format habitual.

Pel que fa a la programació usual, ja s’han fixat les dates dels actes de ciutat que cada any formen part del calendari, com són el Carnestoltes del congre, que serà els dies 18 i 19 de febrer; la Fira Q, els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig; la Fira dels Somnis el dia 7 de maig, acte fins ara conegut com a ‘Posa’t la Gorra’; la Transsegre, que enguany serà del 7 al 9 de juliol; o les Festes del Sant Crist, del 8 al 12 de novembre.

Quant a actes concrets de 2023, els pròxims dies 25 i 26 de febrer se celebrarà la Cloenda de la Capitalitat de la Sardana, amb diversos actes programats; i el dia 3 de desembre es farà l’acte de Cloenda oficial de l’Any Vallverdú.