La Paeria de Balaguer portarà a aprovació al Ple del 27 d'octubre la nova ordenança de gestió de residus municipals

Redacció | Foto: laciutat.cat

La Paeria ha decidit elaborar una nova Ordenança municipal de Gestió de Residus amb la voluntat de contribuir a conscienciar la ciutadania de la importància de fer una bona gestió dels residus. Per aquest efecte es derogarà l’article 16 i tot el capítol 8 de l’Ordenança municipal de Policia i Bon Govern. A més, es farà un refós del que era fins ara l’Ordenança de Residus de la construcció, aprovada el setembre de 2019.

L'Ordenança parteix dels principis orientadors de les tres erres, reduir, reutilitzar i reciclar, per tal d’evitar un consum innecessari i introduir el concepte d'economia circular. En aquest sentit, es pretén avançar cap a un model de gestió dels residus que es basi en la implicació de la ciutadania, i posar en coneixement els drets i deures de la ciutadania en aquest àmbit. L'Ordenança regularà la gestió dels residus municipals, la gestió dels residus comercials, la gestió dels residus industrials, la gestió dels residus d'obres i enderrocs. També s'hi regula el Servei de Deixalleria i el tractament de residus, com també preveu la creació d'un servei de deixalleria mòbil.

El darrer títol de l'Ordenança recull la Inspecció i el Règim sancionador, on es regulen les sancions i on es preveu que les quantitats per infringir-la siguin molt més altes, fet que s'espera que pugui ser dissuasiu a l'hora d'efectuar una mala gestió dels residus. Amb aquesta Ordenança la Paeria preveu que també es pugui evitar el llançament de residus de forma no controlada i que es garanteixi una sanció exemplar a qui ho faci incorrectament.

En la nova Ordenança s'estableix també el concepte de Taxa Justa, que és el que preveu que la Paeria pugui adoptar en els pròxims anys davant la futura implantació de sistemes de pagament d'aquesta tipologia. Durant 2021 es van sancionar un total de 17 infraccions, i fins a octubre d’enguany ja se n’han realitzat 44.

En el mateix Ple està previst també l'aprovació de la signatura del conveni entre el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, la Paeria de Balaguer i el Consell Comarcal de la Noguera, per a la creació d’un punt de GLOBALLEIDA al Centre d’Empreses Innovadores de Balaguer.

GLOBALLEIDA és un projecte interinstitucional fruit de la voluntat d'integrar en una sola entitat tota l'activitat de promoció econòmica i projecció del territori, per a dona suport al petit emprenedor i a la petita i mitjana empresa. En aquest projecte es dissenyen i s’implementen programes d’actuació per a la seva millora i desenvolupament, des de les fases més inicials fins a empreses que es vulguin consolidar en diferents mercats.