La Paeria de Balaguer segueix amb les obres lligades al Projecte Treball als Barris 2021

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

La Paeria de Balaguer continua executant obres d’enjardinament i manteniment als espais verds al centre històric de la ciutat en el marc del Projecte Treball als Barris 2021.

El projecte té l’objectiu principal d’afavorir l’accés de persones desocupades al mercat laboral, residents al nucli antic, tot desenvolupant mesures que millorin la seva ocupabilitat i inclusió social i ajudin a facilitar també un desenvolupament socioeconòmic més sostenible al barri.

Actualment, s’estan duent a terme cinc actuacions ocupacionals en l’àmbit de la construcció, obres i enjardinament amb un total de 15 persones contractades.

La finalitat, segons la responsable de Treball als Barris, Marina Perejuan, “és rehabilitar els espais urbans i l’entorn verd del centre històric per millorar-ne la imatge i també la qualitat de vida dels seus residents”.

Entre les actuacions que s’estan realitzant hi ha la rehabilitació d’edificis plurifamiliars a la plaça Ollé Pinell, núm. 3-4, per destinar-los en un futur a lloguers socials.

Així mateix, també destaca el treball de restauració de façanes als carrers Santa Maria i Minerva (tercera edició) que consisteix en la millora del seu estat.

Per fer els treballs d’obres s’han contractat 6 oficials de primera de paleta, 3 oficials de pintor i 3 peons durant 6 mesos a un 80% de jornada.

D’altra banda, en l’àmbit de medi ambient, hi ha l’actuació d’enjardinament i manteniment dels espais verds del centre històric. En aquest cas es fan tasques per rehabilitar elements del verd urbà, neteja i desherbatge, poda de branques baixes, millora dels sistemes de reg…

Fins ara s’ha treballat en àrees verdes com els talussos al voltant del carrer dels Arços, la Serra Vicenta, s’ha fet el manteniment dels espais verds rehabilitats a la Plaça del C/ Abadia, i la neteja i desbrossada a la zona interior del Castell Formós. Per fer aquests treballs s’han contractat dos jardiners durant 6 mesos i també al 80% de jornada.

Aquest equip compta amb la figura d’un coordinador d’obres que s’encarrega d’identificar, planificar, executar i fer el seguiment dels treballs d’intervenció urbanística i de l’enjardinament al barri.

També fa la comunicació a escala tècnica amb les diferents àrees responsables de la Paeria i identifica els problemes d’ordre tècnic, entre d’altres. La seva contractació és de 7 mesos al 100% de jornada.

Les diferents accions estan subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: el Projecte Treball als Barris.