La Paeria de Balaguer té la voluntat de recuperar l'antic cinema i reconvertir-lo en un Centre Municipal d'Estudis Artístics 

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

D’acord amb el Pla Estratègic, s’ha fet palesa la necessitat de projectar un espai conjunt en comptes d’una escola per a cada disciplina artística. Seguint aquesta recomanació, des de la Paeria es proposa la creació d’un Centre Municipal d’Estudis Artístics que englobi les dues disciplines, i que a més en termes de gestió pot afavorir la tasca dels tècnics, així com la interdisciplinarietat i el mestissatge com a factors d’enriquiment. El fet que els espais de formació estiguin en un sol lloc pot facilitar que hi hagi un intercanvi d’alumnat i puguin sortir projectes en comú.

Les darreres setmanes s’han fet diversos estudis de viabilitat per poder recuperar el cinema Comtal amb aquest objectiu, el d’allotjar les dues escoles, i al mateix temps convertir-lo en una sala on poder fer actes diversos, representacions o espectacles, amb una capacitat per a unes 250 - 300 persones, aproximadament.

La voluntat de la Paeria és preservar l’edifici, mantenint l’essència de l’antic cinema, i per tant donant un nou ús a un espai cultural de la ciutat. De tota manera, els estudis i el projecte determinaran quina és la millor opció, si dur a terme una restauració o bé fer un projecte de nou d’acord amb les necessitats d’ambdós centres. Igualment, el fet de recuperar un espai cultural en desús pot propiciar aconseguir aquesta doble voluntat: d’una banda, poder repensar dos equipaments en un mateix espai; i de l’altra recuperar un edifici amb un passat vinculat a la cultura i a la història de la ciutat, i donar-li un nou ús d’acord amb les necessitats actuals. Així mateix, també es preveurà que si en un futur hi hagués la necessitat que l’espai hagi d’acollir altres estudis artístics, tingui capacitat per a fer-ho.

El paer de Cultura, Arnau Torrente, també destaca que el fet de traslladar l’Escola de Dansa i la de Música pot desencallar altres projectes en els quals s’està treballant, com per exemple el de destinar més espai a la biblioteca Margarida de Montferrat. En aquest sentit, la Biblioteca guanyaria tota una planta, i per tant espais de treball i d’estudi per als usuaris.

D’altra banda, el Centre Municipal d’Estudis Artístics haurà de tenir un contacte permanent amb els centres educatius de primària i secundària de la ciutat per facilitar l’accés a la formació artística als alumnes que mostrin predisposició o interès. Al mateix temps haurà de ser un espai obert a la ciutadania, reconegut com un equipament de proximitat.