L'Ajuntament de Montgai construeix un mur a la zona esportiva de Butsènit d'Urgell

Redacció | Foto: Ajuntament de Montgai

L’Ajuntament de Montgai ha realitzat a la zona esportiva de Butsènit d'Urgell un mur d’escullera de pedra, per tal d’estabilitzar el terraplè existent, ja que quan hi ha pluges les terres ocupen part del pàrquing dificultant l’aparcament dels vehicles.

Dintre d'aquesta actuació hi ha part de canalització de les aigües de pluja del carrer superior.

El pressupost destinat a l'obra és de 18.676,36 €, finançat amb el Pla d’Inversions de Cooperació de la Diputació de Lleida i fons propis de l’Ajuntament de Montgai.

L’empresa adjudicatària és Construccions Eroles-Esteve de Montgai.