L'escola Mont-Roig participa al VII Simposi d'Escoles Sostenibles celebrat a Segòvia

Redacció | Foto: Escola Mont-Roig.

L'Escola Mont-roig va participar els dies 4, 5 I 6 de juliol al VII Simposi de Docents ESenRED (Escoles per a la Sostenibilitat) compartint la seva bona pràctica del Repte d'Emprenedoria “Aromes, remeis I condiments” centrat en les plantes aromàtiques i medicinals.

L’Escola Mont-roig va ser el centre representant de les terres de Lleida juntament amb 10 centres més de Catalunya integrats igualment a la Xarxa d’Escoles Catalanes per a l’Educació de la Sostenibilitat.

També hi van participar centres educatius de primària i secundària d’altres comunitats autònomes com les Illes Balears, País Basc, Comunitat Valenciana, la Rioja, Castella la Manxa, Castella Lleó, Andalusia.

Nascuda el 2011, ESenRED és la xarxa estatal de xarxes de centres educatius no universitaris que treballen perquè l’educació ambiental esdevingui un dels eixos del projecte educatiu de centre, una comunitat de pràctiques que genera un treball cooperatiu per tal de desenvolupar la cultura de la sostenibilitat als centres escolars.

Al Simposi ESenRED s'intercanvien diferents experiències i perspectives, s'informa i es debat, es plantegen dificultats, reptes i objectius amb la vocació d'aprendre i créixer col·lectivament per millorar els projectes de cada xarxa i, per tant, la dinàmica quotidiana dels centres pel que fa a l’educació ambiental. Alhora, ofereix un marc d'actuació per augmentar l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques educatives cap a la innovació, l'avaluació, la qualitat i la cultura ecosocial i sostenible.

Tot plegat, l'escola valora el Simposi una experiència enriquidora, generadora d’aprenentatges i de reconeixement educatiu i pedagògic.