Térmens amplia la xarxa d'enllumenat públic amb energia solar

Foto: Ajuntament de Térmens

L'Ajuntament de Térmens ha ampliat la xarxa d'enllumenat públic amb la instal·lació de sis punts d'enllumenat públic que funcionen amb energia solar fotovoltaica. L'actuació, que ha tingut un cost de 10.430 euros, s'ha realitzat al final del carrer Prat de la Riba, un tram desproveït d'il·luminació però molt emprat per transeünts i conductors.

Les sis lluminàries, amb una potència de 40 W, compten amb una bateria d'emmagatzematge d'energia solar amb autonomia per dues nits. També disposen d'un sistema automàtic d'encesa i apagada en funció de l'hora i de la il·luminació exterior, així com la possibilitat de reduir a la meitat la intensitat de la llum a la matinada.

El consistori dona resposta, així, a un reclam existent des de fa temps de forma sostenible i econòmica.