Térmens habilita un espai de lleure per a gossos

Foto: Ajuntament de Térmens.

L'Ajuntament de Térmens ha habilitat un espai al centre la vila com a zona de lleure per a gossos. La mesura dona resposta a la necessitat d'adequar un espai on els cans puguin córrer i jugar sense anar lligats.

L'espai d'esbarjo, ubicat a la plaça del Molí, ocupa una superfície de 590 m² i es troba totalment envoltat de tanca, fet que permet garantir la seguretat dels veïns de l'entorn. L'interior compta amb bancs i papereres per garantir un espai net per als i les usuàries.

L'ús del recinte està subjecte a una sèrie de normes: la supervisió dels gossos per part dels amos, l'obligatorietat del morrió per les races perilloses i la recollida dels excrements per part dels propietaris.