El Pallars Jussà aprova el seu primer pla de polítiques de gènere i LGBTI

Foto: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

El ple del  Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat per unanimitat el primer pla de polítiques de gènere i LGBTI de la comarca. El Consell afirma que ho ha fet "per tal de continuar avançant en el compromís de promoure les polítiques públiques en matèria d’igualtat i la garantia de drets de totes les persones en les diferents esferes de la vida".

Aquest pla, que s’ha elaborat des del Servei d’Informació i Atenció a les Dones i el Servei d’Atenció Integral a les persones LGBTI de l’àrea d’igualtat del Consell, s’ha realitzat tenint en compte la doble perspectiva “LGBTI i dona”. En definitiva, una àmplia  mirada transversal en la qual es basen les actuals polítiques de gènere tot i que mantenint i respectant les diferències significatives entre ambdós col·lectius.

Els sis eixos d’intervenció que inclou són les polítiques de gènere i la diversitat sexo-afectiva, l’acció contra les violències masclistes i la LGBTI-fòbia, la visualització social i política, el treball i usos del temps, la coeducació i transmissió de valors igualitaris i l’àmbit de la salut i els esports.

Josep Maria Mullol president del Consell, ha comentat que “el fet d’haver aprovat el pla per unanimitat, deixa palès que al Pallars Jussà existeix el compromís real cap a la igualtat efectiva i la voluntat de continuar treballant per eliminar els biaixos de discriminació encara existents en la societat”.

Des de l’àrea d’igualtat es fa incís en què les polítiques de gènere no són exclusives de l’àrea competent i els serveis que en formen part. El document ja integra la perspectiva de gènere en les actuals polítiques, serveis i actuacions que es desenvolupen en tots els departaments del Consell, tant en l'àmbit intern com en la seva relació amb els  usuaris.

El pla suposa la unió del que hauria estat el 5è pla de polítiques de Dones del Consell i el primer pla en matèria LGBTI a la comarca.