El Pallars Jussà contracta a 6 persones en dues noves línies del programa “Treball i Formació” 

Redacció | Foto: Consell Comarcal del Pallars Jussà

El Consell Comarcal del Pallars Jussà inicia dues noves línies dins del programa de Treball i Formació que han suposat la contractació de 6 persones durant el darrer trimestre de 2022 per un període de 12 mesos.

Aquestes dues noves convocatòries impulsades pel SOC tenen com a objectiu facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat, facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d'un contracte laboral amb el desenvolupament d'unes tasques professionals, i amb l'adquisició de competències bàsiques.

Els participants en aquest programa donaran suport a diferents tasques en equipaments comarcals, espais naturals, senders i disposaran d’un d’acompanyament que els facilitarà suport, dirigir-les i guiar-les durant l’execució d'aquest.

Des de l’any 2013 que el Consell implementa aquest tipus d’accions, que sumen un total de 161 persones contractades.

Paral·lelament i mitjançant altres línies del programa, estan treballant actualment 13 persones,  4 de les quals, finalitzen els seus contractes a finals d’any o durant el primer trimestre del 2023.

Aquestes noves línies van a càrrec dels programes acordats en la LXXXI Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals del Ministeri de Treball i Economia Social de l'any 2022, finançats amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat.