El Pallars Jussà demana participació ciutadana per testimoniar l'esport en temps de Covid

Foto: Nima Sarram.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física, l'INEFC i de l'observatori Català de l'Esport estan portant a terme una campanya de participació ciutadana per tal de poder testimoniar l'esport en temps de pandèmia. 

La intenció és fer-ho a través documents gràfics, concretament amb fotografies i vídeos, per tal de documentar l'increment d'activitat esportiva que s'ha percebut a la comarca del Pallars Jussà, durant i després de la pandèmia de la Covid-19. L'esport en aquesta situació pandèmica ha tingut un paper essencial i rellevant, "molts de nosaltres vàrem reinventar-nos, esportivament parlant, i durant la Covid-19, molta gent va generar nous sistemes de fer activitats esportives", comenta Fernando Lázaro Ochoa, director de l'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.

Es demana la col·laboració en aquesta campanya destacant-ne les facilitats per participar, ja que els testimonis escrits i parlats, les emocions davant d'aquesta situació poden ajudar a explicar en el futur els moments actuals. Qui vulgui participar, ha de seleccionar alguna fotografia o vídeo que sigui testimoni de la seva activitat esportiva durant la Covid i adjuntar-les conjuntament amb les dades que es demanen al formulari a l'enllaç.

Des de l'Arxiu Comarcal demanen especialment que les persones del Pallars Jussà hi participin per obtenir uns bons resultats i poder ser un model de referència en aquesta campanya, "que ben segur, serà un testimoni de l'activitat esportiva a la nostra comarca en un futur i que servirà per analitzar els resultats i treballar en el futur de l'esport i de l'activitat esportiva del Jussà", afegeix Lázaro.

L'Arxiu Comarcal també ofereix la possibilitat de visitar-los amb les fotografies i vídeos i dur a terme la participació de manera presencial a les seves instal·lacions.