El ple del Consell de Pallars Jussà treu a licitació la gestió de les depuradores

Redacció | Foto: Consell Comarcal del Pallars Jussà

El ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà celebrat avui, ha aprovat per unanimitat la licitació del servei d’explotació, conservació i manteniment de les 12 depuradores que funcionen actualment a la comarca i que donen servei a 16 nuclis de població, localitats que agrupen el 78% dels habitants del Pallars Jussà.

El contracte surt a licitació per 4 anys, amb la possibilitat d’un any més de pròrroga amb un import total de 8.626.190,91 €.

El Consell Comarcal del Pallars Jussà va assumir el 2018 el traspàs d’aquest servei per part de l’Agència Catalana de l’Aigua per la qual cosa aquest és el primer cop que el Pallars Jussà treu a licitació directament el servei. A hores d'ara, només 5 de les 13 comarques de la demarcació de Lleida presten directament aquest servei.

D’altra banda, el ple del consell també ha aprovat el Contracte Programa de Serveis Socials 2022-2025 amb un import mitjà anual de 1.489.802,40 €. Aquest contracte amb el departament de Drets Socials engloba els diferents serveis d’atenció a les persones que presta el Consell.

Entre els nous programes que incorpora el contracte en destaca un destinat a la promoció de l’envelliment actiu que permetrà treballar per la millora en la qualitat de vida de les persones grans i en la promoció de l’autonomia personal.

El President del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Josep M. Mullol, ha destacat la importància d’incorporar aquest servei en una comarca especialment envellida, de manera que les persones grans continuïn aportant els seus valors i la seva energia vital al teixit social.

El contracte també preveu la creació d’un nou Servei d’Orientació i Acompanyament a les famílies que té l’objectiu d’afavorir entorns i relacions saludables. Aquest servei, que ara només es presta a Lleida ciutat, el 2023 s’implantarà al Pallars Jussà i altres 5 comarques.

Es manté el servei per al Centre per a l’autonomia personal, únic a l’Alt Pirineu. També per al 2023 es preveu un increment en el finançament del  transport adaptat i es mantenen partides claus com servei d’ajuda a domicili que ascendeix a 266.396,63€ i que actualment suposa la prestació de 18.000 hores anuals de servei d’atenció domiciliària a les persones grans de la comarca. El contracte programa també inclou el finançament dels professionals de les diferents àrees d’atenció com serveis socials, equip d’atenció a la infància, joventut, immigració, entre altres.