El Govern impartirà el grau superior d’FP a l’acadèmia de suboficials

El Govern va aprovar el passat 15 de novembre un protocol d’intencions entre el Departament d’Ensenyament i el Ministeri de Defensa per impartir ensenyaments de formació professional de grau superior a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn (Pallars Jussà). El Departament d’Ensenyament aportarà el personal docent amb la titulació i els requisits necessaris, mentre que el Ministeri de Defensa assumirà el cost de les retribucions del professorat destinat a impartir aquests cicles. El Govern va aprovar el passat 15 de novembre un protocol d’intencions entre el Departament d’Ensenyament i el Ministeri de Defensa per impartir ensenyaments de formació professional de grau superior a l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de l’Exèrcit de Terra, a Talarn (Pallars Jussà). El Departament d’Ensenyament aportarà el personal docent amb la titulació i els requisits necessaris, mentre que el Ministeri de Defensa assumirà el cost de les retribucions del professorat destinat a impartir aquests cicles. Cada curs es beneficiaran del nou títol prop d’un centenar d’aspirants a sergents. Els dos executius determinaran de forma conjunta els títols d’FP de grau superior que s’impartiran al centre de Talarn. La disposició addicional setena del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, preveu que l’Administració educativa podrà proporcionar al Ministeri de Defensa el personal docent necessari per impartir els ensenyaments de formació professional.