Envelliment i dispersió, problemes dels serveis socials a les zones rurals

La jornada Models integrals de serveis d'atenció social en zones d'alta dispersió i baixa densitat celebrada aquest dimecres a Talarn ha posat de manifest les característiques específiques de les zones rurals a l'hora d'aplicar determinades polítiques. A aquesta jornada hi ha assistit unes 200 persones i tècnics de Catalunya, Aragó, Navarra i França han exposat les realitats territorials. Carolina Homar, directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), ha explicat que es treballa en la creació d'un model d'atenció social específic per aquestes zones. Homar ha destacat la dificultat de trobar empreses prestadores d'aquests serveis en zones rurals. La jornada Models integrals de serveis d'atenció social en zones d'alta dispersió i baixa densitat celebrada aquest dimecres a Talarn ha posat de manifest les característiques específiques de les zones rurals a l'hora d'aplicar determinades polítiques. A aquesta jornada hi ha assistit unes 200 persones i tècnics de Catalunya, Aragó, Navarra i França han exposat les realitats territorials. Carolina Homar, directora general de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), ha explicat que es treballa en la creació d'un model d'atenció social específic per aquestes zones. Homar ha destacat la dificultat de trobar empreses prestadores d'aquests serveis en zones rurals. Homar ha dit que en les zones rurals la taxa d'envelliment està per sobre la mitjana de Catalunya i ha explicat que hi ha moltes persones grans, que viuen soles, fora de nuclis urbans i això dificulta el prestar serveis socials. Un altre problema, segons Homar, és la poca presència d'empreses prestadores de serveis i ha explicat que sovint tenen pressupostos i tenen moltes dificultats per trobar operadors que vulguin organitzar aquests serveis en zones rurals. Rosa Fumas, coordinadora de Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà, ha explicat que una possible solució passa per aplicar les noves tecnologies en aquestes zones donat que podria ser un element de dinamització. L'objectiu és el treball en xarxa entre tots els serveis i la descentralització. Per Fumàs, és important apropar els recursos al medi habitual del pacient i no que aquest sigui el que s'ha de desplaçar. Víctor Orrit, delegat del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, ha explicat, en el transcurs de la inauguració de la jornada, que cal buscar un model únic per les zones rurals i adaptat a les especificitats d'un territori complex per trobar solucions. Orrit parla del Pirineu com un territori complex ja que en 5.700 quilòmetres quadrats hi viuen solament 76.000 persones, amb una densitat de poc més de 13 persones per quilòmetre quadrat. Orrit ha explicat que en el camp de la salut ja es treballa en cooperació amb zones com Aragó o França i que ara s'hauria d'implementar en el camp dels serveis socials.