Nova oficina comarcal de transició energètica per a la promoció de les energies renovables al Pallars Jussà

Redacció | Foto: Consell Comarcal del Pallars Jussà

El Consell Comarcal del Pallars Jussà compta amb una de les Oficines Comarcals de Transició Energètica impulsades per la Generalitat i que té com a finalitat col·laborar en la planificació i disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya.

Anteriorment a la creació d’aquesta oficina, el Consell Comarcal del Pallars Jussà ja treballava en la planificació territorial per la implantació de plaques fotovoltaiques. Ho feia amb un arquitecte propi a dedicació parcial, en col·laboració amb el Geoparc Orígens i amb els municipis afectats a qui s’ha donat suport en la redacció d’informes relacionats amb les sol·licituds d’instal·lació de parcs fotovoltaics al territori.

La creació d’aquesta oficina permet reforçar el servei amb la dotació d’un tècnic ambiental. Actualment, s’està treballant en l’àmbit de l’estratègia SOLARCAT per prioritzar el model de generació renovable distribuïda i participativa i s’oferiran serveis d’assessorament i suport tècnic en matèria d’energia als ens locals i ciutadania així com assistència en la tramitació de subvencions que gestiona l’ICAEN, destinades a tasques com la rehabilitació energètica d’edificis, la mobilitat elèctrica, els ajuts en matèria d’eficiència energètica i generació renovable en el sector industrial o altres relacionats amb les energies renovables com el foment de l’autoconsum, emmagatzematge i implantació de sistemes tèrmics renovables.

En l'actualitat, també està oberta la convocatòria anomenada SOOLARCOOP, ajuts per al suport a cooperatives o associacions d’autoorganització ciutadana que incloguin el desenvolupament de models de gestió i funcionament de comunitats energètiques. D’altra banda, en aquests moments està obert un procés de participació perquè la ciutadania pugui fer propostes de cara a la redacció de la nova Llei de transició energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en l'Agència d'Energia de Catalunya. Les aportacions es poden fer a través del web: https://participa.gencat.cat/processes/LTE.