Pallarsactiu presenta la segona fase d’un estudi per conèixer l’impacte del canvi climàtic en els cultius als dos Pallars

Foto: Pallarsactiu.

A principis de febrer de 2022 van tenir lloc a Sort i Tremp, respectivament, les jornades de presentació de la segona fase de l’estudi de cultius ecològics Escenaris socioeconòmics i càlcul de la potencialitat productiva de cultius.

Les jornades, que van comptar amb una trentena d’assistents, han estat la continuació de la presentació de la primera fase de l’estudi que va tenir lloc el passat juny de 2021.

La presentació d’aquesta segona fase, a càrrec de Jordi Puig de l’Espigall, anava especialment adreçada a aquells agricultors i ramaders que s’han plantejat introduir-se en el món del cultiu ecològic, el conreu de nous cultius o la diversificació de la seva activitat.

L’estudi presenta una anàlisi detallada de 6 varietats de cultius diferents i la seva potencialitat productiva a través de tres escenaris diferents, en funció de l’afectació del canvi climàtic en l’augment de temperatures i l'escassetat més gran de pluges: mentre que al Pallars Sobirà s’obriran oportunitats per a introduir nous conreus que s’adaptaran a les noves condicions climàtiques, el Pallars Jussà pot patir complicacions relacionades amb el dèficit hídric i una baixada de la producció.

Això no obstant, l’estudi mostra l’impacte positiu que la introducció dels cultius ecològics tindria en la terra, així com el rèdit econòmic que pot facilitar. Tot plegat, obra noves finestres al sector primari, juntament amb altres aspectes que es van plantejar com a possibles solucions com la diversificació de cultius.

Pallarsactiu manifesta que són "conscients que el projecte no és una solució inequívoca i immediata", però que continuaran treballant-hi per buscar possibles alternatives i oferir als agricultors i ramaders "el suport i les eines que tinguem a la nostra mà".

El projecte continuarà amb l’inici de la tercera fase, prevista pels mesos vinents, on es pretén materialitzar sobre el terreny una prova pilot dels resultats obtinguts en la segona fase. L'estudi ha estat finançat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida i executat per part de les empreses Raiels i Espigall.