Tallers en ruta, un projecte de promoció de l'envelliment actiu al Pallars Jussà

Foto: Alba Jussà.

Arran de la covid, moltes persones han reduït els seus espais de socialització, fet que ha provocat situacions de solitud no desitjada. La gent gran no n’és una excepció i probablement ha patit amb més mesura aquesta reducció de la vida pública. El 27% de la població del Pallars Jussà té més de 65 anys, el tant per cent més alt d'entre totes les comarques catalanes.

Per aquesta raó, des de la cooperativa Alba Jussà conjuntament amb els ajuntaments de la Torre de Capdella i de Talarn s’ha teixit el projecte Tallers en ruta per oferir activitats setmanals o quinzenals a diferents nuclis dels municipis. Alguns exemples en són els tallers d’estimulació cognitiva, de treball artístic o d’exercici físic que es desplacen als municipis de la Torre de Capdella i de Talarn.

L’OMS destaca la importància de promoure l’envelliment actiu i el defineix com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen”.

El Pallars Jussà té 14 municipis i 143 nuclis de població. La dispersió poblacional és una realitat, però la majoria de serveis públics s’ubiquen en els municipis més poblats. També és així amb els equipaments que ofereixen activitats per la gent gran i, per tant, l’oferta queda reduïda únicament per aquelles persones que viuen en aquestes poblacions o que poden desplaçar-s’hi.

Actualment unes 17 persones participen en els tallers i la idea és poder-ho oferir a més municipis gràcies a la subvenció de la Fundació la Caixa que ha cregut en el projecte i altres iniciatives del Consell Comarcal del Pallars Jussà que volen sumar-s’hi.