Alliberen sis tortugues d'una espècie en perill d'extinció a l'estany d'Ivars i Vila-sana

L'Estany d'Ivars i Vila-sana té des d'aquest dimarts un nou habitant, es tracta de la 'tortuga d'estany' (Emys orbicularis), una varietat en perill d'extinció a Catalunya que tal com indica el seu nom és comuna en els entorns naturals on hi ha estanys. Tècnics del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) han alliberat un total de sis exemplars als quals durant un any se'ls farà un seguiment mitjançant un xip que porten incorporat per veure si s'adapten la nou medi. En aquest sentit, els tècnics esperen que les tortugues ponguin ous ben aviat per tal de procrear i consolidar així l'espècie a la zona. L'Estany d'Ivars i Vila-sana (Pla d'Urgell) té des d'aquest dimarts un nou habitant, es tracta de la 'tortuga d'estany' (Emys orbicularis), una varietat en perill d'extinció a Catalunya que tal com indica el seu nom és comuna en els entorns naturals on hi ha estanys. Tècnics del Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) han alliberat un total de sis exemplars als quals durant un any se'ls farà un seguiment mitjançant un xip que porten incorporat per veure si s'adapten la nou medi. En aquest sentit, els tècnics esperen que les tortugues ponguin ous ben aviat per tal de procrear i consolidar així l'espècie a la zona. El projecte d'introducció d'aquesta espècie de tortuga es va iniciar al juliol de 2010 i l'any 2012 s'avaluaran els resultats per veure si la tortuga s'ha acabat adaptant al nou medi i fins i tot reproduint amb normalitat. En aquest sentit, des de l'any passat a l'estany hi ha instal·lades una sèrie de trampes per capturar quelonis al·lòctons com són les tortugues americanes o de Florida. Aquestes tortugues comunament són adquirides per particulars que quan se'n cansen se'n desfan i moltes vegades van a parar a llocs com l'estany d'Ivars, que no és el seu medi, i això comporta problemes per mantenir l'ecosistema. Les sis tortugues d'estany s'han alliberat en una bassa d'aclimatació de 300 metres quadrats i una profunditat màxima de 60 centímetres, que s'ha habilitat a tocar de l'estany d'Ivars i Vila-sana, en concret al costat del canyissar de depuració. Així mateix, els tècnics esperen que aquesta bassa actuï en el futur com a nucli de dispersió de l'espècie a altres indrets de l'estany. El president del Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana, Joan Reñé, ha destacat la importància del projecte d'introducció d'aquesta espècie de tortuga donat que a les comarques de Lleida no s'havia detectat cap zona on es tingués constància de la seva presència. Per la seva part, un dels tècnics del CRARC que s'ha encarregat de l'alliberament, Joaquim Solé, ha explicat que la tortuga d'estany es caracteritza per la seva pigmentació groga i per la seva mida reduïda en comparació amb les tortugues americanes. Així mateix, ha remarcat que és una espècie molt ''tímida'', per la qual cosa serà difícil d'observar a primer cop d'ull quan es visiti la bassa d'aclimatació. Solé també ha dit que esperen que les tortugues avui alliberades es reprodueixin al seu nou medi. D'aquesta manera ha indicat que els exemplars es mantindran a la bassa d'aclimatació fins al setembre i que si tot evoluciona segons el previst, els exemplars adults es traslladaran a l'estany d'Ivars i Vila-sana pròpiament dit. En cas que neixin cries, aquestes es mantindran a la bassa d'aclimatació fins que siguin adultes. Les tortugues han estat portades des de Masquefa i aquest alliberament controlat permetrà fer un seguiment acurat del seu cicle biològic. Durant un any i fins a la finalització del projecte, la Universitat de Lleida (UdL), a través d'investigadors del Departament de Producció Animal, s'encarregarà de fer el radioseguiment dels exemplars, que han estat marcats amb un xip. El projecte compta amb un pressupost de 7.797 euros finançats per l'Obra Social de CatalunyaCaixa i el Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana. La seva finalitat és contribuir a minimitzar la pressió del factor extinció sobre aquest queloni, a través de l'assoliment d'una població estable en un hàbitat que és considerat com a prioritari per a la seva conservació. Actualment, les úniques poblacions de tortuga d'estany de les quals es té constància a Catalunya es troben al Delta de l'Ebre, als Aiguamolls de l'Empordà, al Baix Ter i al Pla de la Selva, tot i que només en aquest darrer indret es pot parlar d'una població en relatiu bon estat. En la resta de localitzacions, són poblacions amb un nombre molt baix d'exemplars i algunes, però, com les de Banyoles, són objecte d'un projecte de conservació.