Bell-lloc projecta un gran complex carni al nou polígon Vinyes del Mig

L'alcalde de Bell-lloc d'Urgell, Ramon Cónsola, va presentar ahir el projecte del polígon Vinyes del Mig, en un acte amb entitats econòmiques i socials a la Universitat de Lleida. En aquest acte, Cónsola va explicar la intenció de portar un gran complex carni a aquest polígon, tal com ja va exposar a Bell-lloc fa unes setmanes. Cónsola va explicar que Ponent produeix el 50% de la carn de porcí i el 30% de boví, i que 'nosaltres del que produïm ens quedem els residus i el valor afegit d'aquest producte es queda a una altra zona'. Les empreses que es vulguin instal·lar al nou polígon industrial comptaran amb el suport de Promoció Econòmica de Bell-lloc per tramitar els ajuts europeus. L'alcalde de Bell-lloc d'Urgell, Ramon Cónsola, va presentar ahir el projecte del polígon Vinyes del Mig, en un acte amb entitats econòmiques i socials a la Universitat de Lleida. En aquest acte, Cónsola va explicar la intenció de portar un gran complex carni a aquest polígon, tal com ja va exposar a Bell-lloc fa unes setmanes. Cónsola va explicar que Ponent produeix el 50% de la carn de porcí i el 30% de boví, i que 'nosaltres del que produïm ens quedem els residus i el valor afegit d'aquest producte es queda a una altra zona'. Les empreses que es vulguin instal·lar al nou polígon industrial comptaran amb el suport de Promoció Econòmica de Bell-lloc per tramitar els ajuts europeus. Cónsola afirma que els ajuts europeus poden arribar fins al 40% de la inversió amb 200.000 euros. El nou polígon és un equipament impulsat per l'Institut Català del Sol (INCASÒL) amb prop de 60 hectàrees de sòl destinades a activitats econòmiques al Pla d'Urgell. Vinyes del Mig està situat al nord de la població de Bell-lloc amb 189.213 metres quadrats de terreny que comercialitzarà l'INCASÒL, dividit en 30 parcel·les des de els 800 fins als 18.000 metres quadrats. Durant la presentació del polígon industrial, Vinyes del Mig, al saló Víctor Siurana del Rectorat de la Universitat de Lleida, van destacar que es tracta d'un equipament amb una bona situació estratègica amb connexió viària a través de l'A2 entre Lleida i Barcelona i a través del Tren d'Alta Velocitat amb Madrid o Saragossa i també amb França, Itàlia o Alemanya amb la recent obertura de l'aeroport de Lleida-Alguaire. El nou equipament preveu dinamitzar econòmicament la zona, ser més competitius i la creació de llocs de treball amb la creixent demanda de sòl industrial. Per afavorir la instal·lació d'empreses al polígon industrial, l'INCASÔL, oferirà descomptes del 5% del preu de la parcel·la, o altres incentius financers a les primeres empreses que hi vagin. El preu de venda oscil·la entre els 110 euros per metre quadrat i els 150 euros per metre quadrat. L'ajuntament de Bell-lloc, per la seva banda, també oferirà tramitar ajudes a través de l'Agència de Desenvolupament Local per construcció de la nau o adquisició de maquinària fins a un 35% a fons perdut amb un límit de 200.000 euros.