El pressupost del Consell Comarcal del Pla d'Urgell supera els 12,8 MEUR

Foto: Consell Comarcal del Pla d'Urgell

El Ple del Consell Comarcal del Pla d'Urgell va aprovar el projecte de pressupost per a l'any 2022 que ascendeix a 12.841.215,64€. Celebrat dijous dia 30 de desembre de 2021, va comptar amb 10 vots a favor del grup de Junts per Catalunya i 9 en contra del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.

La xifra suposa un increment del 2,25% en relació amb el pressupost de l'any 2021. Entre els aspectes que destaquen hi ha l'augment de 290.000 € en despeses de reposicions i millores dels sistemes de depuradores; l'augment de 100.000 € en contractacions de serveis d'ajuda a domicili, la inversió de 298.537 € per l'obra d'impermeabilització del vas de l'abocador comarcal o la contractació de dos Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local per un import de 55.556 € per dur a terme la implantació del Pla de Reactivació Socioeconòmica de la comarca, entre altres aspectes relacionats, per exemple, amb la gestió dels menjadors i transport escolar.

El president del Consell, Rafel Panadés, ha destacat que es tracta d'un pressupost que prioritza l'atenció i l'acompanyament a les persones, reforça els serveis que s'ofereixen als municipis i, a nivell intern, defineix la relació de llocs de treball, amb la previsió d'aprovació d'una RLT.

Noves dependències de registre i atenció al ciutadà 

L'entrada d'any coincideix també amb la recuperació de les dependències de registre i l'atenció al públic a la zona remodelada de l'edifici de Can Niubó.

Les obres, que han comptat amb l'ajut del PUOSC de la Generalitat, han facilitat la creació de nous espais d'atenció ciutadana i un major aprofitament de la llum natural en aquest punt d'accés principal al Consell Comarcal.