El 2007 duplica el nombre de visites a l'Estany d'Ivars

L’estany d’Ivars i Vila-sana va rebre, durant l’any passat, 26.000 visitants (més del doble que l'any 2006), segons les dades obtingudes pel Consorci de l’Estany a partir dels controls aportats pel personal propi i la Fundació Patrimoni i Paisatge, respectivament. La procedència de la majoria dels visitants és la província de Barcelona, segons es desprén de les enquestes realitzades als visitants mateix. L’estany d’Ivars i Vila-sana va rebre, durant l’any passat, 26.000 visitants (el doble que l'any 2006), segons les dades obtingudes pel Consorci de l’Estany a partir dels controls aportats pel personal propi i la Fundació Patrimoni i Paisatge, respectivament. La procedència de la majoria dels visitants és la província de Barcelona, segons es desprén de les enquestes realitzades als visitants mateix.