El conseller d'Educació inaugura la llar d'infants de Bell-lloc

El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha inaugurat aquest matí la llar d’infants municipal Los Vailets de Bell-lloc d’Urgell que representa una oferta de 41 places noves de 0-3 anys en aquest municipi del Pla d’Urgell de compta amb una població de 2.372 habitants. L’Ajuntament de Bell-lloc ha apostat per dotar al municipi d’una oferta de places públiques d’escola bressol que fins ara no existia i fins i tot, ha triplicat el seu compromís inicial que era de 15 places. Les obres de construcció d’aquesta escola bressol, que han rebut una subvenció de 205.000€ del Departament d’Educació, van finalitzar el passat mes de juliol i aquest mes de setembre el centre afronta el seu primer curs amb una matriculació de 38 alumnes distribuïts en 3 grups: un grup de nadons, un d’1-2 anys i un tercer de 2-3 anys. El conseller d’Educació, Ernest Maragall, ha inaugurat aquest matí la llar d’infants municipal Los Vailets de Bell-lloc d’Urgell que representa una oferta de 41 places noves de 0-3 anys en aquest municipi del Pla d’Urgell de compta amb una població de 2.372 habitants. L’Ajuntament de Bell-lloc ha apostat per dotar al municipi d’una oferta de places públiques d’escola bressol que fins ara no existia i fins i tot, ha triplicat el seu compromís inicial que era de 15 places. Les obres de construcció d’aquesta escola bressol, que han rebut una subvenció de 205.000€ del Departament d’Educació, van finalitzar el passat mes de juliol i aquest mes de setembre el centre afronta el seu primer curs amb una matriculació de 38 alumnes distribuïts en 3 grups: un grup de nadons, un d’1-2 anys i un tercer de 2-3 anys. Les característiques del projecte educatiu del centre són: oferir als infants la primera experiència de socialització fora de la família, oferint un marc de relacions personals de qualitat; cooperació amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l’educació dels seus fills i filles, amb els quals intercanviaran regularment informació sobre l’evolució del procés educatiu del nen; l’organització i la programació general del centre es realitzen d’acord amb les característiques del servei educatiu ofert als infants, el qual té presents el respecte a les necessitats afectives i de relació familiar dels infants, la protecció dels seus drets, els foments dels valors de la coeducació i la conciliació de la vida familiar i l’activitat laboral dels pares, mares o tutors; el català s’utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com de totes les activitats i serveis; els infants amb necessitats educatives específiques rebran l’atenció d’acord amb les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes necessitats siguin detectades i valorades pels serveis educatius; promoure la llibertat, la tolerància i la solidaritat com a valors fonamentals en una societat democràtica; l’acceptació de totes les persones fer discriminacions per raons de naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal i familiar; donar valor educatiu a tots els moments de la vida quotidiana.