L'Ajuntament de Mollerussa presenta un pressupost de 15,5 MEUR per al 2022

Foto: Ajuntament de Mollerussa.

L’Ajuntament de Mollerussa portarà a l’aprovació del Ple ordinari d’aquest dijous dia 31 de març un pressupost de 15. 547.922 euros, una xifra que suposa un 1% més que en l’anterior exercici.

Així ho ha explicat aquest matí l’alcalde de ciutat, Marc Solsona, el qual ha indicat que es tracta d’un pressupost continuista amb un capítol d’inversió al qual s’ha destinat prop de 800.000 €. Ha indicat que s’han prioritzat la inversió en mecanismes de gestió com nous servidors i equips informàtics així com càmeres de videovigilància.

També inclou, entre altres, la compra de vehicles, maquinària i utillatge per prestar el servei de jardineria a partir del mes de maig en què s’acaba la concessió (52.350 €)  així com l’adequació del parc municipal i la compra de nous jocs infantils  (91.233 €).

A banda d’aquestes actuacions, l’annex d’inversions també inclou una partida inicial de 25.000 € per iniciar l’adequació del carril bici i una de 100.000 € d’arranjament de camins i carrers; que sumada a 100.000 € més prevista dins la partida de despesa corrent duplica la inversió en la renovació i manteniment del ferm de les vies públiques, segons ha indicat l’alcalde.

Ha explicat també que s’ha previst una partida de 16.000 € per la compra a tres anys d’un edifici on ubicar el refugi d’animals i desvincular-lo de l’arranjament de la nau que havia fet aquestes funcions prop de l’estació d’autobusos perquè és un projecte més costós. També ha destacat com a inversió l’adequació de vestidors i millores en seguretat al Circuit d’Autocròs de la Serra.

L’alcalde també ha explicat que el pressupost recull una reducció d’un 4,7% en la despesa corrent que compta amb una partida de 6,4 M€ i suposa el 42% del pressupost. La baixa ve motivada, principalment, pel fet que passar a prestar el servei de jardineria sense concessió ha suposat un increment del capítol 1 de personal (que ha pujat un 5,9%) i una reducció del capítol 2 de despesa així com a “un exercici quirúrgic en control de la despesa”. L'alcade ha detallat que, malgrat tot, ha permès continuar ajudant a un total de 27 entitats esportives, socials i cultural per un import superior als 160.000 en total.

En aquest apartat, s’ha referit a la inclusió de partides noves com un concurs per a la consultoria en gestió de projectes per optar a la línia Next Generation. També ha comentat un encàrrec per elaborar un projecte per reconvertir les parades municipals que hi ha al Mercat Central en un espai gastronòmic-cultural i del concurs d’idees per transformar la zona de l’antiga piscina d’escales.

Solsona també ha exposat el fet que el pressupost inclou l’amortització d'1.489.000 €, xifra que suposa gairebé mig milió més que en l’anterior exercici. Així mateix, també ha indicat que la previsió és que aquest pressupost es pugui reduir la ràtio d’endeutament a un 67,4%.

En el resum dels capítols pressupostaris, l’alcalde ha quantificat el percentatge destinat per àrees de manera que un 17% es destina a urbanisme, vies i obres, parcs i jardins; un 15% a administració financera; un 15% a administració general i òrgans de govern; un 15%, a cultura, esports, joventut i festes; un 15% a educació, acció social i igualtat; un 14% a neteja i medi ambient i un 9% a seguretat ciutadana.