L'estany d'Ivars i Vila-sana estrena un observatori de fauna al bosc de ribera i la nova passera de la Termenal

Redacció | Foto: Salvador Miret (ACN)

L'estany d'Ivars i Vila-sana ha estrenat recentment un nou observatori de fauna al bosc de ribera, pensat sobretot per observar ocells, i la nova passera de la Termenal, que substitueix la que hi havia i que s'havia anat deteriorant amb els anys. Així mateix, s'han instal·lat dos tamborets o perles davant de la nova passera i un banc amb un vers de Maria Mercè Marçal, en aquest cas al nou itinerari obert a l'estiu en el marc d'un camp de treball i que permet conèixer vegetació autòctona com ara oliveres o fruiters. També s'ha actuat a la zona del canyissar de depuració. Les intervencions han suposat una inversió de 56.000 euros, la majoria finançats amb fons europeus.