L’estany duplica el nombre de visites

23.000 persones han visitat l’Estany durant els sis primers mesos del 2008, mentre que l’any 2007 el balanç anual es va tancar en les 26.000. En només sis mesos, l’estany d’Ivars i Vila-sana ha registrat el 88,4 per cent del total de les visites amb les que va tancar el balanç de l’any 2007, segons les dades de les que disposa el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana. De gener a juny de 2008, 23.000 persones han passat per aquesta zona humida del Pla d’Urgell, mentre que, al llarg de tot l’any 2007, ho van fer 26.000. Si aquesta progressió es manté, els gestors de l’estany d’Ivars i Vila-sana preveuen que a data 31 de desembre de 2008 es podria assolir la cota dels 45.000 visitants, fins ara inèdita. Del total de les 23.000 entrades registrades a l’estany d’Ivars i Vila-sana durant el primer semestre d’aquesta any, més del 90 per cent correspon a visitants que van efectuar per lliure el recorregut pel recinte natural. La resta van acollir-se al servei de guiatge que el Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-sana i la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya posen a disposició del públic de manera totalment gratuïta, trucant al telèfon 973 711313 o a través del sistema Telentrada de Caixa Catalunya.