Mollerussa enquesta a la població major de 60 anys per detectar les seves necessitats

Un 96% de la població de més de 60 anys de Mollerussa se sent satisfet de viure a la ciutat, el 71% participa en alguna associació del territori i el 84% prioritza viure a casa seva el màxim de temps possible.

Aquestes són algunes de les dades que mostra un estudi elaborat pel Consell de Participació Sènior a partir d’una enquesta feta a 218 persones de més de 60 anys, xifra que representa el 6,8% del total de la població d’aquesta franja d’edat a la ciutat. L’estudi s’ha fet durant el darrer trimestre del 2021 a través d’entrevistes personals per respondre 55 preguntes sobre habitatge, noves tecnologies, mobilitat urbana, salut i necessitats de suport i associacionisme i temps de lleure.

En preguntar als enquestats per la seva modalitat d’habitatge preferida, en cas de no poder viure al seu lloc de residència habitual, un 64% respon el cohabitatge. Els enquestats prefereixen viure en un apartament propi però en un espai amb servei d’assistència sanitària, neteja, bugaderia, lleure, entre altres. La residència és la segona opció preferida per un 26,1%, i la darrera els pisos compartits per un 9,5% dels enquestats.

Pel que fa a la salut i a les necessitats de suport, 12 de cada 100 persones expliquen necessitar suport per les activitats de la vida diària i un 35% senten que necessiten més suport del que reben. En la majoria dels casos, els cuidadors principals són familiars.

Quant a la mobilitat, la majoria de la gent es desplaça per Mollerussa a peu, mentre que un 15% ho fa amb vehicle privat. Així mateix, es detecta que a mesura que augmenta l’edat dels enquestats, l’ús del vehicle privat és més ampli i disminueix l’interès a utilitzar transport públic urbà.

Un 84% de les persones enquestades és usuària del casal, tot i que només un 40% participen activament de les activitats que es proposen des de l’equipament, el qual per votació popular passarà a dir-se Casal Municipal Sènior.

Tot i que per àmplia majoria dels usuaris estan satisfets amb el servei i les instal·lacions que s’hi ofereixen, a un alt percentatge els agradaria que l’equipament comptés amb un espai a l’aire lliure així com amb servei de podologia, perruqueria i un menjador. Xerrades, sortides culturals i esportives són les activitats que es prioritzen.

Els resultats han estat presentats aquest matí per part de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona; la regidora d’Acció Social i Ciutadania, Anna Carné, i el president i vicepresidenta del Consell de Participació Sènior, Jaume Pontí i Neus Boixadera, respectivament.

Solsona ha assenyalat que aquest estudi ha de servir per “objectivar les accions a emprendre des de l’Ajuntament” a l’hora de fer front a les necessitats que s’han detectat i millorar la qualitat de vida de les persones grans de Mollerussa. En aquest sentit, ha posat com a exemple la dada referida al fet que el 18% dels enquestats considera que el seu habitatge no està adaptat a les seves necessitats per considerar l’oportunitat de crear una línia d’ajuts per fer-hi front.