Mollerussa redueix la generació de residus per primer any, especialment de la fracció orgànica

Una de les dades significativa que recull la memòria és el fet que la deixalleria fixa de Mollerussa va rebre el 2022 la visita de  5.233 usuaris, els quals van dipositar 1.864 tones de residus dels quals un 85% han estat recuperables
Àrea d'aportació de selectiva a Mollerussa ©JosepAPérez
photo_camera Àrea d'aportació de selectiva a Mollerussa ©JosepAPérez

La memòria elaborada pel Consell Comarcal del Pla d’Urgell posa en relleu que els mollerussencs i mollerussenques van generar el 2022 un total de 7.690 tones de residus un 3,6 menys respecte al 2021 tot i registrar-se un increment de la població en un 1,27%.

La disminució ha estat significativa en gairebé totes les fraccions, excepte el vidre i els envasos lleugers, i la reducció més destacada ha sigut la fracció orgànica.

Amb aquestes xifres es dedueix que cada ciutadà va generar 1,43 quilos de brossa  diaris de mitjana

Àrea d'aportació de selectiva a Mollerussa ©JosepAPérez
Àrea d'aportació de selectiva a Mollerussa ©JosepAPérez

Del total de residus generats, 3.726 tones corresponen a la recollida selectiva mentre que 3.964 són de la fracció resta, que també ha patit un descens del 3,4% respecte a l’any anterior. Aquestes xifres representen que Mollerussa ha assolit el 2022 un índex de recollida selectiva bruta del 48,5%, per sobre de la mitjana catalana que és del 46,6%, una tònica que es repeteix des de 2015.

S'incrementen els impropis

La memòria del servei és la qualitat de la recollida selectiva posa de manifest l'increment d'impropis brossa que es deposita en els contenidors que no correspon, com és el cas de l'orgànica; contenidor en el qual es troben plàstics, roba i bolquers i també vidre i cartó, en aquest sentit també s'ha comptabilitzat un important increment d'impropis en la fracció d’envasos lleugers, un segment de brossa que l'any 2019 va arribar al màxim històric del 42%.    

Una altra de les dades significativa és el fet que la deixalleria fixa de Mollerussa va rebre el 2022 la visita de  5.233 usuaris, els quals van dipositar 1.864 tones de residus dels quals un 85% han estat recuperables. Pel que fa a la deixalleria mòbil, va ser utilitzada per 279 usuaris.

Reducció de la recollida de roba i oli de cuina

Altres recollides com la de la roba usada ha patit un descens del 5% en la quantitat de tones recollides que se situen en 32,33%. Aquest servei és gestionat per la Fundació Pueblo para Pueblo Humana a través de 14 contenidors distribuïts per la ciutat.  

Deixalleria mòbil Mollerussa ©JosepAPérez
Deixalleria mòbil Mollerussa ©JosepAPérez

Així mateix, també ha baixat en un 14,5% la recollida d’oli vegetal fet servir a través dels sis contenidors que gestiona la Fundació Privada Ilersis de Lleida. En aquest cas, s’han recollit 2,33 tones després que l’any passat amb 2,7 s’aconseguís el màxim històric des que es va implantar aquest servei. Destaca també la recollida d’1,16 tones de piles fetes servir amb una reducció del 23%

S'incrementa l’ús de la deixalleria fixa i potenciació de la mòbil

Una de les dades significativa que recull la memòria és el fet que la deixalleria fixa de Mollerussa va rebre el 2022 la visita de  5.233 usuaris, els quals van dipositar 1.864 tones de residus dels quals un 85% han estat recuperables.

Pel que fa a la deixalleria mòbil, va ser utilitzada per 279 usuaris, un valor un pèl inferior al de l’any anterior, però que cal encara millorar més a través de campanyes informatives i reubicació dels punts de recollida. El material recollit per aquest servei es descarrega a la deixalleria fixa i es comptabilitza com a tal.