Acaba la primera fase de les obres de la biblioteca de Sort

Text: Redacció / Foto: A

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha finalitzat la primera fase de les obres de construcció de la biblioteca central comarcal de Sort. Aquesta obra ha estat promoguda per l’Ajuntament de Sort, el Departament de Cultura i l’INCASÒL, en el marc de l’1% cultural.

L’actuació ha tingut una despesa de 282.494,68 € (IVA inclòs), finançada pel Departament de Cultura amb les aportacions establertes en el conveni signat per aquest Departament, el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’INCASÒL, per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2018.

El projecte va ser redactat pel despatx de Feu-Godoy Arquitectes, amb l’assessorament tècnic del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura, i les obres han estat executades per la empresa Cervos SA.

La biblioteca s’ha construït sobre l’estructura situada als peus del castell de Sort, construïda fa 12 anys. L’edifici s’ha d’adaptat de manera racional a l’obra ja construïda tot potenciant visualment el castell, icona del poble. És amb aquesta idea que la planta primera s’ha reculat respecte el pla de façana del carrer, permetent obrir les visuals des del carrer de Sant Ot cap al castell. Així mateix, s’ha procurat minimitzar, en la mesura del possible, la presència que el nou edifici pugui originar en l’entorn. També s’ha aprofitat al màxim l’única façana que té l’edifici per il·luminar de manera natural els interiors i per captar la radiació solar a l’hivern.

Les zones de serveis es situen sota la primera rampa i al costat del mur de contenció del nivell del castell. El volum inferior s’ha definit en funció de la volumetria de l’estructura existent mentre que el volum superior s’ha aconseguit unint el pla de façana de la planta primera, amb el pla de la barana de la rampa que arrenca d’aquesta planta. En un futur, la coberta servirà com a punt d’accés al castell.