Acció Climàtica engega un pla pilot a Soriguera per crear paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic

ACN | Foto: Marta Lluvich

Acció Climàtica engega un pla pilot a Soriguera, al Pallars Sobirà, per crear paisatges agroforestals resilients al canvi climàtic. La situació actual del municipi mostra un gran percentatge de massa forestal i els estudis indiquen que aplicant la gestió actual, els pròxims 30 anys, el bosc seguirà la tendència de densificació i la superfície de matollar tendirà a augmentar provocant: pèrdua de prats alpins, disminució de la superfície agrícola, menys disponibilitat d'aigua o més risc d'incendis. Per contra, si s'aplica el mètode de paisatges resilients mostra una millora amb un augment de recuperació d'antigues pastures, un increment de les superfícies forestal, agrícola i ramadera.

Aquest pla pilot que s'està impulsant a Soriguera, té per objectiu fer-se extensiu a tot Catalunya de manera que es pugui crear una nova cultura en la gestió del país. El pla proposa per primera vegada fer una gestió integral del territori per optimitzar els recursos naturals, els serveis i l'economia local amb l'objectiu de crear un paisatge agroforestal resilient als efectes de la crisi ambiental global. Acció Climàtica vol potenciar aquest canvi de paradigma i continuarà treballant en aquest model de cogestió transversal amb la implementació de nous plans pilots en altres municipis.

Per dissenyar aquests paisatges s'identifiquen conjuntament quins atributs locals cal valorar i en quins d'aquests es considera que cal augmentar-ne la resiliència davant de potencials factors de canvi socials, econòmics o ambientals. Els atributs que es valoren són la conservació de la biodiversitat, la superfície forestal, caps de ramaderia, nombre de pastures, disponibilitat d'aigua, la qualitat del sòl o la prevenció d'incendis forestals.

La situació el 2050 al municipi de Soriguera

La situació futura el 2050 si s'aplica la gestió de paisatge resilient al municipi de Soriguera, portarà a un increment de prats alpins i de la superfície agrícola i ramadera; un bosc estable i menys dens, i diversificació de les masses forestals i dels objectius de gestió. Amb aquesta nova gestió, en trenta anys, s'aconseguirà també un manteniment i guany d'habitats associats a altres usos del sòl, més disponibilitat d'aigua, menys risc d'incendis, més biodiversitat i més retenció de carboni.

Les dades mostren una millora evident on quasi tots els serveis ecosistèmics augmenten en comparació amb l'escenari i la tendència actual. Aplicant aquest pla al bosc en trenta anys la producció agrícola augmentaria un 38% i la càrrega ramadera un 41,50%. En cas contrari la producció agrícola disminuiria un 35% i la càrrega ramadera un 60%. Pel que fa a la prevenció d'incendis el combustible, disminuiria en un 25% si s'aplica la gestió d'aquest pla pilot.

L'alcalde de Soriguera, Josep Ramon Fondevila, ha valorat positivament la posada en funcionament d'aquest pla i ha dit que ajudarà a la trentena d'explotacions ramaderes del municipi, incorporant noves zones de pastures i millorant la gestió del bosc.

El model de gestió per a la creació de paisatges resilients mostra una visió compartida de futur i de gestió del nostre territori que permet de manera compartida i consensuada dissenyar i executar accions alineades a maximitzar tots els serveis ecosistèmics i a generar valor tant ambiental com social i econòmic pel territori.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Anna Sanitjas, ha explicat que gestionar els ecosistemes forestals i agrícoles tenint cura de la biodiversitat i socioeconòmicament sostenible a una escala de paisatge esdevé ara com ara un “repte de país” davant l’emergència climàtica i fa necessària l’entesa entre tots els actors.

La proposta de transformació del paisatge de Soriguera neix fruit d'un treball format per tècnics del Departament, investigadors, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i un grup de persones de la societat civil amb l'objectiu de definir aquest model de gestió que està basat en els principis de la bioeconomia, que com indica el concepte incorpora en la seva activitat la preservació de la biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic.

Paisatge resilient

Un paisatge resilient és més capaç de recuperar-se de les pertorbacions, els incendis o els canvis tant ambientals com socioeconòmics i, per tant, augmenta la capacitat del territori de poder adaptar-se als canvis futurs.