Reprenen les obres de la biblioteca central comarcal de Sort

Text: Redacció / Foto: Incàsol

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), ha reiniciat la construcció de la biblioteca central comarcal, fase 1, al municipi de Sort. La biblioteca es construirà sobre l’estructura situada als peus del castell de Sort, aixecada fa 12 anys quan es va aturar el projecte.

Els promotors del projecte són l’Ajuntament de Sort, el Departament de Cultura, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i l’INCASÒL, en el marc de l’1 per cent cultural. L’obra té un cost de 311.452,35€, IVA inclòs, que seran finançats pel Departament de Cultura, mitjançant l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, i l’INCASÒL, amb les aportacions establertes en el conveni signat per aquest organisme, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament de Cultura, per a la programació d’actuacions de restauració i rehabilitació del patrimoni històric convingudes amb ajuntaments per a l’any 2018.

El nou projecte conserva l’estructura existent i s’ha d’adaptat de manera racional a l’obra ja construïda. S’ha volgut potenciar visualment el castell, icona del poble, per la qual cosa es recularà la planta primera respecte el pla de façana del carrer, permetent obrir les visuals des del carrer de Sant Ot cap al castell. Tot procurant minimitzar, en la mesura del possible, la presència que el nou edifici pugui originar.

També s’aprofitarà al màxim l’única façana que té l’edifici per il·luminar de manera natural els interiors i per captar la radiació solar a l’hivern. Les zones de serveis es situen sota la primera rampa i al costat del mur de contenció del nivell del castell.

El volum inferior vindrà definit per la volumetria de l’estructura existent mentre que el volum superior s’aconseguirà unint el pla de façana de la planta primera, amb el pla de la barana de la rampa que arrenca d’aquesta planta. En un futur, la coberta servirà com a punt d’accés al Castell.