El 80% dels factors que determinen la salut de les persones estan fora del sistema sanitari segons un estudi del Sobirà

Text: Redacció / Foto: Salut Lleida

El grup de treball de Salut Comunitària del Pallars Sobirà, format per professionals del Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sort i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), ha identificat i analitzat els recursos que donen salut i benestar a la comunitat, a través d’un mapatge d’actius en el qual hi ha participat 215 ciutadans de manera voluntària. S’estima que el 80% dels factors que determinen la salut de les persones estan fora del sistema sanitari, d’aquí la importància de detectar aquests factors i incidir-hi per millorar la salut de la població.

De l’anàlisi dels resultats obtinguts, s’observa que majoritàriament els actius estan relacionats amb l’entorn i el medi ambient (127 respostes) per raons emocionals, com per exemple, la tranquil·litat, i a les activitats que es poden desenvolupar en el territori.

Altres actius percebuts com a rellevants són els associats a la cohesió social i la xarxa comunitària existent a la zona (76 respostes). Cal destacar, a més, que la població visualitza com a actiu els equips de salut que treballen a la comarca, per la proximitat i confiança que els generen.

Aquests actius identificats, que un cop analitzats es presentaran a la població, seran recollits a la pàgina web d’“Actius i salut” de l’ASPCAT i serviran a l’equip del CAP de Sort per engegar accions concretes i acordades amb els usuaris per millorar el seu benestar i salut com, per exemple, el programa de prescripció social, un mecanisme a través del qual un professional de la salut i un pacient identifiquen junts activitats de la comunitat per a la millora de la salut i el benestar. Amb aquesta iniciativa s’ofereixen alternatives a la medicalització de determinades malalties en persones amb limitat benefici de la medicina tradicional i que perceben una manca de participació social, sentiment de solitud o estan en risc d'aïllament social.

El grup de treball de Salut Comunitària ha mostrat el seu agraïment als pallaresos i pallareses, per la seva gran participació, i anima la població, els professionals de salut, les institucions i administracions locals perquè participin activament en futures intervencions de salut comunitària. Aquesta cooperació permetrà el màxim aprofitament dels recursos disponibles al territori per a millorar la qualitat de vida i el benestar de la població.