El Govern licita les obres del nucli antic d'Esterri d'Àneu

Catalunya, que tenen per objectiu frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics i els entorns monumentals de diferents poblacions de Catalunya. Les obres disposen d’un pressupost de prop de 600.000 euros. El projecte d’Esterri d’Àneu té un pressupost de 296.786 euros i un termini d’execució de 9 mesos. Aquest projecte és la tercera i darrera fase d’urbanització de la riba dreta del riu Noguera Pallaresa, dins del nucli urbà d’Esterri d’Àneu, des del pont Vell fins al pont de la Central. (+) L’Institut Català del Sòl (INCASÒL), en el marc de l’acord entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Departament de Cultura, ha iniciat el procés de licitació de la urbanització del passeig de Vora Riu a Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà). Aquesta intervenció s’inscriu en el programa "Reviure les velles ciutats" o en el protocol de col·laboració entre els departaments de Cultura i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, que tenen per objectiu frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics i els entorns monumentals de diferents poblacions de Catalunya. Les obres disposen d’un pressupost de prop de 600.000 euros. El projecte d’Esterri d’Àneu té un pressupost de 296.786 euros i un termini d’execució de 9 mesos. Aquest projecte és la tercera i darrera fase d’urbanització de la riba dreta del riu Noguera Pallaresa, dins del nucli urbà d’Esterri d’Àneu, des del pont Vell fins al pont de la Central. La intervenció suposarà la urbanització del passeig des de la part sud de la plaça de l’Areny fins a la carretera d’Unarre, en els antics terrenys de HECSA. L’àmbit d’actuació està en una situació d’abandonament. És un espai obert, sense cap mena de tanca. No hi ha cap construcció, a excepció del transformador. Aquest àmbit comprèn des de la línia de l’escullera del riu fins al mur existent, paral·lel al riu, que limita amb una zona no asfaltada d’ús rodat de servei als antics edificis d’HECSA, ocupats actualment per dependències municipals i serveis. Les obres enllaçaran el final de la primera fase fins al pont de la Central i, creuant per sota, connectaran amb un vial per a vianants paral·lel al pont. La primera fase es va realitzar l’any 1996 i va consistir en la millora de l’entorn del pont Vell.