En marxa els serveis d'informació i observació de la brama del cérvol

Text: Redacció / Foto: Parc Natural de l'Alt Pirineu

Es consolida el Servei d’Informació amb la intenció de donar a conèixer la brama del cérvol des d’espais que no siguin especialment sensibles a l’espècie i potenciar el major coneixement d’aquest fenomen i les pautes d’actuació.

La brama del cérvol és la manifestació del zel d’aquesta espècie, un espectacle natural que té lloc des de mitjan setembre a mitjan octubre. Els cérvols cerquen les femelles i bramen de manera espectacular, especialment a primera i última hora del dia, intentant atreure el màxim nombre de femelles.

Aquest és el quart any que s’ofereix aquest servei. L’any passat es van atendre més de 1.000 persones en els diferents punts, xifra que enguany es preveu incrementar. Ja és previst un protocol Covid per evitar aglomeracions i mantenir la seguretat en tots els punts. Des del primer any del Servei, s’hi han anat afegint millores i dinàmiques que han ajudat a una major difusió, dinamisme i interacció entre els visitants, els habitants del territori i els agents turístics.

D’aquesta manera, les fórmules que es proposen per gaudir d’una brama sense malmetre la tranquil·litat de l’espècie són les següents:

  • Des d’un punt d’observació equipat: A Gavàs, la Bonaigua i Alós d’Isil, es disposa d’uns punts estratègics de fàcil accés i amb personal tècnic equipat amb material òptic per atendre els visitants, explicar aquest fenomen i facilitar-ne l’observació i escolta.
  • Amb l’exclusivitat d’un guia acreditat: Els guies acreditats del Parc Natural de l’Alt Pirineu us poden acompanyar, de manera exclusiva i en grups reduïts, per viure l’experiència amb intensitat i seguretat. Podeu consultar les empreses  acreditades a la web guiespnaltpirineu.cat.

El servei estarà operatiu fins al 18 d’octubre, durant els caps de setmana i vigílies de festius.

El punt d’observació disposarà de tècnics i material òptic des de trenc d’alba a les 11 del matí i de les 4 de la tarda al capvespre.

La Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars, la més gran de Catalunya

La Reserva Nacional de Caça (RNC) de l’Alt Pallars, situada a cavall del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, creada l’any 1966, és la més gran de Catalunya, i va suposar un primer grau de protecció per a uns terrenys que posteriorment han assolit la catalogació com a zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici o del Parc Natural de l’Alt Pirineu. Un entorn natural privilegiat on es pot gaudir de la fauna salvatge, com ara cérvols, isards, cabirols, daines, hercs, senglars, ossos, grans rapinyaires, etcètera. Entre els mesos de setembre i octubre, els cérvols entren en el període de zel i és quan es pot gaudir de l’espectacle natural en el qual els mascles, a trenc d’alba i als capvespres, es barallen per atreure el major nombre de femelles, marquen territori i bramen de manera constant.

Durant l’època de la brama, a la Reserva es compatibilitza l’ús públic amb l’activitat cinegètica, tan necessària per a la gestió correcta de les poblacions d’espècies cinegètiques i per fer compatible la seva presència amb les activitats agrícoles, forestals i ramaderes. Igualment, el manteniment de les densitats òptimes d’aquestes espècies afavoreix algunes espècies amenaçades, com ara el gall fer, ja que densitats massa elevades de cérvols i altres brostejadors poden malmetre’n l’hàbitat.