L’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal del Sobirà lideren l’execució del projecte Treball a les Comarques al Pallars Sobirà

Redacció | Foto: Consell Comarcal de Pallars Sobirà

En l’anualitat 2022-23 el Pallars Sobirà ha estat per primera vegada una de les comarques incloses pel Servei d’Ocupació de Catalunya al projecte “Treball a les Comarques” que busca millorar les condicions de l’ocupació a les comarques més desafavorides del país. En aquesta anualitat s’han incorporat al projecte, a més del Sobirà, l’Alt Urgell, el Baix Penedès, el Berguedà i el Priorat. La incorporació a aquest projecte té vocació de continuïtat i facilita als territoris establir estratègies de mig i llarg termini en desenvolupament local.

Al Pallars Sobirà l’Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal han acordat liderar conjuntament l’execució del projecte, presentant una proposta conjunta que serà executada per les oficines de promoció econòmica de les dues entitats, amb la col·laboració de la Comunitat de Municipis de les Valls de Cardós.

La proposta aprovada pel SOC per aquesta anualitat preveu la creació d’un observatori socioeconòmic comarcal, la realització de tallers sectorials per definir estratègies concretes de treball amb cada sector i la realització d’algunes accions específiques adreçades a sectors concrets, com els nous emprenedors, el sector turístic o els productors agroalimentaris.