Nova cabana de pastor prefabricada per reforçar la protecció dels ramats de l'os

Text: Redacció / Foto: TiS

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant Forestal Catalana, ha instal·lat avui, una nova cabana prefabricada que donarà servei al personal contractat per la Generalitat durant la temporada de pastura i vigilància dins del programa per a la prevenció de danys causats per os. 

La cabana, situada a Rivera de Tírvia (Àreu) a 2.300 metres d’alçada, és una de les dues instal·lacions que la Generalitat habilita enguany per substituir els antics habitacles existents. Es vol, així,  millorar les condicions de treball i descans del personal encarregat de la pastura dels 4 agrupaments de ramats promoguts enguany per la Generalitat. L’objectiu és afavorir la cohabitació de l’activitat ramadera i la fauna salvatge i concentrar esforços d’infraestructura i vigilància per protegir els animals les 24 hores del dia. Es tracta dels agrupaments de Boldís-Àreu, Bonaigua, Isil i  Tavascan, que sumen 3.450 caps de bestiar oví. Enguany no s’inclouen els de la Val d’Aran, que tenen competències pròpies  en matèria de gestió de grans carnívors de la fauna salvatge protegida al seu territori. L’altra cabana se situarà a Ventolau, i s’instal·larà a principis de juliol.

Les cabanes estan dividides en 4 mòduls que s’acoblen amb un sistema molt senzill d’ancoratges amb la finalitat que puguin ser fàcilment desmuntables i transportables. Aquest nou sistema de cabana permet que en cas de necessitat pugui ser transportada i utilitzada en una altra zona de pastura, sense generar cap impacte en el medi.

Dissenyades per Bunyesc Arquitectura i construïdes per Fustes Sebastià,  queden totalment integrades en el paisatge. Són fetes principalment de fusta de pi negre, amb una part de l’exterior folrada amb xapa que els aporta lleugeresa i tenen una superfície de 15 minteriors. A més, són autosuficients, amb un sistema elèctric autònom de 1000 Watts, alimentat per dues plaques solars que permeten l’ús d’alguns electrodomèstics.

Aprovat el programa de prevenció de danys a la ramaderia 2020

Aquestes instal·lacions formen part de les actuacions incloses dins del programa de prevenció de danys causats per os per al 2020, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. En aquest sentit, la Generalitat invertirà enguany 84.485 euros  per a la vigilància dels 4 agrupaments de ramats a la zona de presència permanent d’os. Aquests diners es destinen a la contractació de 4 pastors i 3 ajudants de pastors durant la temporada de pastura d’estiu. A més, aporten el material necessari per realitzar els tancaments electrificats per protegir el bestiar durant la nit, i la manutenció dels gossos de protecció de ramats.

Es vol així, donar continuïtat a les mesures de prevenció de danys al sector primari durant la temporada de pasturatge en alta muntanya i de transhumància apícola, més enllà del projecte PirosLife de consolidació de l’os bru als Pirineus, que va acabar el 31 d’octubre de 2019. En aquest sentit, en els darrers anys s’ha fet un gran esforç en el seguiment de l’espècie, tan de la demografia com de la distribució a Catalunya i França. Paral·lelament, s’han anat assajant i implementant tot un seguit de mesures de prevenció per a les explotacions ramaderes i apícoles mirant d’optimitzar els recursos disponibles. En base a aquestes experiències, el programa de prevenció concentra l’esforç i el recursos disponibles en aquelles zones on realment hi ha una presència permanent i continuada d’os bru.

Pretén donar resposta als ramaders locals que poden patir atacs i depredacions del bestiar domèstic, principalment d’ovelles i cabres (petits ungulats) per part de l’os. L’objectiu és possibilitar la coexistència entre la ramaderia de muntanya i l’os bru, i que la presència d’aquest no sigui un inconvenient afegit per a l’activitat ramadera.

Els possibles atacs d’os bru s’acostumen a produir de nit, quan el plantígrad està més actiu. En els agrupaments de ramats, durant la nit les ovelles s’han de tancar en pletes ramaderes electrificades (preferiblement mòbils) proporcionades per la Generalitat, per tal d’aplicar una barrera física entre l’os bru i el ramat, i facilitar la feina defensiva dels gossos de protecció al costat del refugi on dorm el pastor. La presència del pastor i els gossos de protecció durant la nit és imprescindible perquè els atacs no es produeixin o fracassin, com s’ha comprovat i documentat en diverses ocasions.

Mesures d’autovigilància

Tanmateix, als ramaders que no s’adhereixen als agrupaments del projecte se’ls ofereix la possibilitat que ells mateixos realitzin la vigilància, amb el tancament del bestiar durant la nit amb tancats electrificats o en infraestructures fixes que puguin prevenir els danys d’os bru, en les pastures d’estiu, a cotes elevades. Aquest servei també és compensat econòmicament per la Generalitat.

Suport més enllà de la zona de presència permanent

A la franja de seguretat de 10 km respecte de la zona de presència permanent d’os bru, enguany també s’aplicaran actuacions de suport a la prevenció de danys als ramats que pasturin en zones on s’hagin detectat indicis de la presència d’os bru, o que hagin patit algun dany confirmat en els darrers dos anys.

En aquests casos els ramaders s’hauran de comprometre a una vigilància mínima de 6 hores per jornada, amb l’apletat del ramat durant la nit amb pastors elèctrics i gossos de protecció. S’estima que s’acullin a aqueta mesura 1.000 caps de bestiar a l’Alta Ribagorça.

Assegurança per al bestiar agrupat

A més de les indemnitzacions per danys produïts per os bru, enguany també es contractarà, mitjançant Forestal Catalana, una assegurança per al servei de custodia dels agrupaments promoguts per Departament de Territori i Sostenibilitat el 2020, que cobrirà els possibles danys provocats per fauna domèstica i salvatge aliena als agrupaments (gossos ensalvatgits, guineus i similars) o per causes meteorològiques i antròpiques.