El Consell Comarcal de la Segarra aprova el pressupost per a l’any 2023

Redacció | Foto: Consell Comarcal de la Segarra

El Consell Comarcal va realitzar a l’Ajuntament de Torà el Ple que va projectar la votació per al pressupost de l’ens comarcal per aquest 2023. ERC (9), Junts (8) i van votar en contra mentre que la CUP (1) es va abstenir. D’aquesta manera el Ple es va aprovar per majoria simple. El pressupost del Consell Comarcal és de  8.150.827,18 € mentre que el consolidat puja als 11.158.163,11 €.

El pressupost consolidat del Consell és d'11.158.163,11 € amb les seves entitats dependents GAS (Gestió d’Aigües de la Segarra) i LEADER. A GAS, el pressupost és de 2.900.289,13 euros, mentre que al LEADER vora 230 mil euros. L’augment del pressupost de GAS en gran part es deu a la pujada del cost de l’energia elèctrica.

El president del Consell Comarcal, Francesc Lluch, explica que comptar amb una aprovació de pressupost és clau per treballar i explica que, un any més, és un pressupost continuista perquè no es disposa de finançament per impulsar noves línies de treball. Tot i això, aquest 2022 l’equip de govern al Consell ha treballat per la posada en funcionament de l’Oficina Comarcal de Transició Energètica amb la contractació per dos anys d’una tècnica.  Amb relació a la implantació de diferents parcs eòlics a la Segarra on diverses notícies publicades a la premsa local i comarcal qüestionaven el paper del Consell Comarcal al respecte, el president va voler destacar novament al Ple els diferents manifestos i declaracions sobre l'allau de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques a la comarca on reflecteix clarament la postura de la gran majoria de representats polítics a la comarca d´acord amb una implantació d'energia renovable, però consensuada amb totes les entitats del territori i d'acord amb els interessos de la comarca, no de manera desordenada, massificada i sense cap criteri.

De cara l’any 2023, el Consell incorpora una plaça de recursos humans, com també, comptarà amb una sisena plaça del servei de secretaris i interventors als ajuntaments, finançada en un 80% per la Diputació de Lleida. El president explica que ara com ara el servei, després d’un temps de molta inestabilitat donada per la rotació del personal, porta un any estable, donant un bon servei als ajuntaments de la comarca.

A finals d’aquest mes també s'iniciarien les obres de la Primera Planta, ja que s’ha fet l’adjudicació a l’empresa Solvetia. El termini d’execució són 3 mesos.

Finalment, es va detallar en sessió plenària part del deute que alguns ajuntaments tenen amb el Consell pels serveis prestats des del Consell. Actualment, els ajuntaments aporten al Consell vora uns 78 mil euros per serveis que es donen. Ajuntaments com Ribera d’Ondara en referència al tema de l'aigua, s’ha dit per part del president Lluch, que Gestió d’Aigües va fer, fa poc temps, unes obres de millora dirigides principalment al municipi de Ribera d'Ondara, per valor de més de 400.000 €, quantitat provinent dels fons comuns de la comarca i ara el Consell es troba en una falta reiterada de pagament i sense donar explicacions. Cal tenir present que l'Ajuntament sí que va cobrant els rebuts d'aigua als seus abonats, per tant, en un moment donat, si la situació del impagament es manté en el temps (a hores d'ara és d'aproximadament 6 mesos), el Consell Comarcal es podria plantejar la suspensió del servei per part de la Gestió d’Aigües.

Finalment, al Ple també es van presentar les bases reguladores per la concessió d’ajuts per activitats culturals i socials a la Segarra promocionant així la cultura.

Abans de la sessió plenària es va realitzar també la darrera sessió del Consell d’Alcaldies d’aquest any 2022 on també es va presentar el pressupost del Consell als alcaldes i alcaldesses de la comarca.