El Departament de Cultura consolida les façanes de la Universitat de Cervera

Redacció | Foto: Paeria de Cervera

La setmana passada van acabar les obres de sanejament de les façanes de la Universitat de Cervera, uns treballs que s’han fet per evitar possibles despreniments i que han permès retirar les tanques de seguretat que envoltaven l’edifici des del desembre del 2020.

Les obres han consistit en la neteja de les cornises i altres elements de pedra de tots els nivells de les façanes. En funció del seu estat de conservació, s’han retirat les peces susceptibles de caure i la resta s’han rejuntat amb morter de calç o amb la col·locació d’agulles d’acer.

S’ha actuat a les façanes oest (plaça Universitat), nord (carrer Manel Ibarra) i est (passeig Jaume Balmes), en un total de 406 metres lineals. A la façana sud (carrer Canceller Dou) no ha calgut, ja que es va restaurar l’any 2018.

Els treballs, que han durat un mes, han anat a càrrec de l’empresa Construccions Codina Vall. Han representat una inversió de 48.339 euros, aportada pel Departament de Cultura.

Si bé s’han retirat totes les tanques, no s’han pogut treure les bastides que protegeixen la porta de l’accés principal, per la plaça Universitat, i les portes de les torres de Sant Antoni i de la Pèrgola. Durant l’actuació s’han detectat problemes d’ancoratge en elements decoratius i alguns desperfectes a les cobertes, que s’hauran d’arranjar en properes fases.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que va visitar Cervera el dimecres 24 d’agost, va poder veure l’obra i es va interessar per futures actuacions de restauració i manteniment a l’edifici.

El paer en cap, Joan Santacana, va agrair a la consellera “el seu compromís amb la restauració del patrimoni arquitectònic i monumental de Cervera”. Destaca que “amb aquesta actuació a les façanes es garanteix la seguretat a l’edifici i s’espera que tingui continuïtat als patis interiors”.

L’any 2020 el Departament de Cultura de la Generalitat va encarregar un informe sobre l’estat de conservació de les façanes.

L’informe va detectar patologies constructives que afectaven les cornises i els altres elements de pedra. Va determinar que, per garantir la seguretat, calia instal·lar bastides de protecció a les portes d’accés a l’edifici i tanques a tot el perímetre, excepte a la façana sud.

El desembre del 2020 es van col·locar les tanques com a mesura per garantir la seguretat dels vianants i dels usuaris dels equipaments educatius i culturals de la Universitat.