Enderrocen dos edificis a la zona dels semàfors de Cervera, per millorar la connectivitat i circulació del municipi

Redacció | Foto: Paeria de Cervera

La Paeria de Cervera ha iniciat el projecte per a la millora de la connectivitat i la circulació a la zona dels semàfors, la primera fase del qual és l’enderroc de dos edificis contigus, situats a l’avinguda Catalunya, 90, i el carrer Victòria, 3.

Aquesta setmana han començat els treballs a l'interior dels edificis, on es retiren els elements de fusta. Un cop finalitzat aquest procés, procediran a desmuntar la teulada, per després treure els elements estructurals horitzontals (sostres i voltes d'escala) i finalment enderrocar les parets de pedra dels pisos.

Els dos edificis s’enderrocaran totalment, excepte les parets mitgeres, que seran acabades, aïllades i es pintaran. La parcel·la resultant serà sanejada i s’hi col·locarà sauló. Està previst el canvi d’ubicació d’un senyal de trànsit i el cablejat se soterrarà quan s’executi el projecte d’urbanització de tot l’entorn.

El cost de les obres d’enderroc és de 74.928,81 euros.

Els treballs comportaran, en alguns moments, afectacions al trànsit, de les quals s’informarà oportunament.

L’actuació d’enderroc és l’inici del projecte global de millora de la connectivitat i la circulació a la zona dels semàfors, a la cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i el carrer Victòria. Estan previstes obres d’urbanització a l’encreuament d’aquests carrers, on es definirà un nou nus viari, amb la construcció d’una rotonda.

El projecte preveu una inversió total d’uns 700.000 euros, finançada, en part, pel Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOSC).

Segons el regidor d’Urbanisme, Ramon Augé, “la finalitat del projecte és millorar la mobilitat a Cervera, convertint el centre de la ciutat en més accessible tant per als vehicles com per als vianants”.