L’Ajuntament de Sant Ramon repara els camins municipals de Gospí 

Redacció -| Foto: Consell Comarcal de la Segarra

L’Ajuntament de Sant Ramon ha intervingut sobre els camins municipals que es consideren principals i els que estaven en un pitjor estat de conservació del terme de Gospí. També s’ha arranjat algun camí del terme de Sant Ramon que servia com a comunicació amb Gospí.

S’han intervingut aproximadament 10 kilòmetres de camins municipals.

L’actuació ha consistit en un rebaix dels camins, tot repassant la base amb l’anivellament del tot-ú existent i afegint-hi nou tot-ú de reforç en aquells trams que ha estat necessari.

On s’ha requerit, s’ha donat cert pendent al camí per tal de facilitar l’evacuació d’aigües pluvials.

Segons indica l’alcalde, Josep M. Ribera, l’adequació contínua dels diferents camins del terme municipal és una prioritat, ja que són cabdals pel desenvolupament econòmic del municipi.

L’actuació l’ha dut a terme l’ADF de La Segarra, i ha tingut un cost de 6.000 €.