Més d’un milió d’euros en ajuts a la Segarra per la millora d’infraestructures viàries per a zones de muntanya

Redacció | Foto: Consell Comarcal de la Segarra

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la resolució provisional d’ajuts per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya, per als anys 2023-2025.

La comarca de la Segarra rebrà 1.048.970,86 euros en ajuts per finançar actuacions valorades en 1.196.443,37 €. Segons resolució provisional un total de 12 municipis de la comarca es beneficiaran d’aquestes ajudes. Cinc municipis més han quedat en llista d’espera, per la qual cosa la subvenció podria acabar sent encara superior.

Aquests ajuts han de servir per finançar actuacions en camins rurals: actuacions de millora de l’estat dels camins, de la seva seguretat, pavimentació o manteniment. Els projectes han estat valorats en funció la tipologia d’actuacions a realitzar, la tipologia de camins a millorar i la densitat de població del municipi.