Avancen a bon ritme les obres de millora del poliesportiu de Castellserà

Text: Laia Pedrós / Foto: Ajuntament de Castellserà

Les obres de construcció dels accessos i els serveis del poliesportiu de Castellserà avancen a bon ritme. Els treballs van a càrrec de l'empresa Romà Infraestructures i Serveis i permetran la legalització de la instal·lació ja que s’habilitaran sortides d’emergència i accessos i serveis adaptats i sense barreres arquitectòniques.

Un cop acabats els fonaments, aquesta setmana s'ha finalitzat el formigonat dels pilars abans de començar la llosa de la nova edificació.

L’actuació compta amb un pressupost de 483.000 euros i està finançada pel PUOSC. L’obra ha d’estar enllestida durant l’estiu per poder justificar-la al PUOSC.

Aquesta és una obra llargament reivindicada, ja que Castellserà va iniciar la construcció del poliesportiu l’any 1993 i des de llavors quedava pendent aquesta fase, que es pot dur a terme de cop gràcies al PUOSC.