Agramunt retira unes plaques de fibrociment d'un edifici municipal

Foto: Ajuntament d'Agramunt.

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat el treball per retirar unes plaques de fibrociment en un espai de titularitat municipal. Concretament, les plaques es trobaven a la coberta de la caseta i al porxo ubicats al pati exterior de l’escola municipal de música.

Aquesta actuació s’emmarca dins la voluntat de l’equip de govern per tal d’anar eliminant aquests elements de tot el municipi, i aconseguir així minimitzar el risc que l’amiant comporta per la salut i una millora ambiental. Està previst instal·lar una nova teulada un cop retirat tot l’amiant.