El Grup Alba presenta el seu nou Codi Ètic, de Bones Pràctiques i de Bon Govern

Redacció | Foto: Asmaa R. Bellahbib

El Grup Alba format per 6 entitats d'economia social (Associació Alba, la cooperativa Lleure Quàlia, la cooperativa Alba Jussà, Alba empresa d'inserció, Club Esportiu Alba i la Fundació Alba Futur) va presentar ahir el seu nou Codi Ètic, de bones pràctiques i de bon govern en un acte davant d'un centenar de persones vinculades a les diferents entitats.

El document del Codi ètic i de Bones Pràctiques i Bon Govern del Grup Alba ha estat realitzat principalment a partir d’un grup motor format per 27 referents d’ètica dels serveis i entitats del Grup Alba en un procés participatiu que ha durat gairebé un any. L’any 2016 l’Associació Alba ja va elaborar un primer codi ètic d’atenció a les persones i es va iniciar un procés de formació als equips en temes d’ètica i un assessorament extern per part de l'Ester Busquets, Doctora en Filosofia i diplomada en Infermeria, experta en el camp de l'ètica.

Segons ha detallat Marina Minguell, referent d'ètica del Grup Alba, el Codi Ètic serveix “per marcar uns valors ètics per igual a totes les entitats del grup, és una manera de tenir uns valors recollits per compartir entre totes”. Minguell ha remarcat que una de les novetats d'aquest nou Codi Ètic ha sigut “la inclusió de valors, com l'autonomia, la manera de relacionar-nos amb les famílies, o la sostenibilitat mediambiental… que són alguns temes que amb el primer Codi Ètic havien quedat excloses, ja que ens vam centrar sobretot, en com treballar amb els usuaris de l'Associació”. “Podríem dir que aquest nou Codi té una mirada més àmplia, és el dia a dia del Grup”, ha afegit.

Els referents d’ètica seran els encarregats de vetllar pel compliment del Codi Ètic i de Bones Pràctiques i Bon Govern, així com detectar possibles males praxis o actuacions compartint-les als espais de deliberació ètica del seu equip i traslladant-les si és necessari a la plenària de referents d’ètica de forma trimestral, a l’equip directiu o bé a l’ERESS (espai de reflexió ètica en serveis socials) del Grup Alba.

En el nou Codi Ètic s’han establert 7 principis ètics: el principi d’igualtat, autonomia, intimitat, aprenentatge continu, transparència, autogestió i sostenibilitat (social, econòmica i ambiental). I també s’han definit quines actuacions i bones pràctiques es duran a terme en relació amb els diferents grups d’interès del Grup Alba: els òrgans de govern i les entitats del Grup Alba, les persones ateses de les entitats del Grup, els professionals, les famílies, les persones de suport o entorn proper, les persones sòcies, els proveïdors, els clients, la ciutadania, les organitzacions socials o l’administració. També han volgut destacar en el document algunes bones pràctiques en relació amb la comunicació i a la captació de fons.

A la presentació del Codi Ètic es va comptar amb la participació de Xavi Orno, membre de l’Observatori de Drets de DINCAT i amb una representació teatral del Grup de Teatre del Centre Ocupacional de l’Associació Alba dirigits per l’escola de teatre CRUMA.

El document del Codi Ètic s’ha elaborat amb lectura fàcil amb la voluntat de fer-lo accessible a totes les persones.