El Ple de Tàrrega aprova la cessió d’un terreny municipal per ampliar i remodelar el Centre d’Atenció Primària

Redacció | Foto: Ajuntament de Tàrrega

L’Ajuntament de Tàrrega fa un pas més per fer realitat l’ampliació i remodelació del Centre d’Atenció Primària (CAP) de la localitat, inaugurat el 1992. L’Institut Català de la Salut (ICS) podrà avançar en els tràmits per licitar i executar els treballs gràcies a un acord assolit amb el consistori que preveu la cessió d’un terreny de titularitat municipal a favor de la Generalitat de Catalunya. El Ple de la capital de l’Urgell aprovà la proposta per unanimitat en el decurs de la sessió ordinària celebrada ahir dijous 26 de gener. La cessió, amb caràcter gratuït, correspon a una superfície total de 6.344,55 metres quadrats. Es tracta, d’una banda, d’una finca de 4.187,82 metres quadrats on s’ubica l’actual CAP de Tàrrega i, de l’altra, d’un solar annex de 2.156,73 metres quadrats necessari per a l’ampliació del centre sanitari.

Mitjançant aquest tràmit es procedeix a la regularització patrimonial dels terrenys i l’edifici que actualment allotja el CAP, atès que la finca on està construït és de titularitat municipal. De la mateixa manera, l’acord adoptat pel Ple de Tàrrega autoritza l’execució de les obres de reforma i ampliació del CAP, així com la construcció d’un pàrquing i zona verda a la zona (ambdós ubicats en un solar propietat del consistori). Recordem que l’Ajuntament de la capital de l’Urgell, la Diputació de Lleida, l’Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut van signar l’any passat un nou conveni que contemplava la revisió a l’alça del cost d’execució del projecte, estimada en un 30%.

El projecte fixa l'ampliació del complex i la reestructuració de l'edificació existent per modernitzar en conjunt les actuals instal·lacions del CAP. Això es traduirà en la disponibilitat de més consultes per l'atenció primària i especialitats mèdiques. Així mateix, es potenciaran els espais dedicats a l'atenció d'emergències, salut mental de nens i adults i les drogodependències. També s’adequarà l'espai d'aparcament i es dotarà a una zona verda. La inversió final superarà els 4 milions d'euros. És previst que els treballs es licitin durant el primer trimestre d’enguany.

Modificació puntual del POUM a l’entorn del tanatori

De la mateixa manera, en la sessió del Ple de l’Ajuntament de Tàrrega celebrada ahir també es va ratificar l’aprovació d’una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afecta l’entorn del tanatori i que ha de fer possible ampliar-ne les instal·lacions. Aquest mesura, també, va prosperar per unanimitat. Segons va explicar el regidor de l’àrea, Jose Luís Marín, “es tracta de reiterar el vistiplau a la modificació puntual del POUM per a l’ajustament del límit del sòl urbà i urbanitzable en aquest indret, aprovada el novembre de 2021, un cop el promotor ha presentat el pla de mobilitat urbana que sol·licitava el Departament de Territori i Sostenibilitat per beneir aquest canvi en el pla urbanístic de Tàrrega”.

Pla d’Igualtat del consistori

D’altra banda, també va rebre llum verda amb els vots favorables de tots els grups municipals (ERC, CUP, PSC i Junts) el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Tàrrega per al període 2023-2026. Els objectius d’aquesta iniciativa, impulsada per primer cop l’any 2015, impliquen eliminar els desequilibris i desigualtats existents entre homes i dones, així com introduir la perspectiva de gènere en el funcionament del dia a dia del consistori i prevenir casos d’assetjament sexual i per raó de sexe.

En aquest sentit, el pla per als pròxims quatre anys implementa mesures per dissenyar sistemes de qualitat per mesurar la situació d’igualtat entre persones de gènere femení i masculí; millorar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la plantilla; implementar l’ús del llenguatge no sexista; i garantir a les persones treballadores un mecanisme per regular les promocions internes i objectivar el sistema de retribucions complementàries.

Actualització de la taxa per a l’expedició de documents administratius

En l’apartat de finances de la primera sessió plenària de l’any, entre altres assumptes, es va sotmetre a votació la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per a l’expedició de documents administratius. El text fixa tarifes que oscil·len entre 1 euro per a obtenir certificats d’empadronament o altres dades que constin a l’Ajuntament; fins als 1.118,40 euros en el cas que se sol·liciti un expedient de ruïna. L’actualització proposada va rebre llum verda gràcies als vots de l’Equip de Govern (ERC, CUP i PSC) mentre que Junts hi va votar en contra.