Finalització dels treballs de consolidació dels murs del Castell de Maldà

Foto: Consell Comarcal de l'Urgell

El dia 3 de novembre de 2021 es va signar el certificat final d’obra i l’acta de recepció de les obres de consolidació dels murs i dels coronaments del Castell de Maldà. Els treballs de consolidació s’han prolongat al llarg dels darrers dos mesos, amb un import de 34.946,37 euros.

La intervenció ha suposat la neteja superficial i el tractament de consolidació dels paraments de pedra que conformen els murs del castell (esquerdes, fissures, perforacions, junts, etc.) amb l’objectiu de reintegrar els suports i millorar la seva estabilitat. A més, aquesta actuació també té com a finalitat evitar futures deficiències estructurals i recuperar la unitat formal que possibiliti una lectura més harmònica d’un conjunt arquitectònic que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.

Aquests treballs han estat dirigits pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell, que s’han ocupat també de la coordinació de seguretat i salut de les obres, i han comptat amb la col·laboració i supervisió d’un tècnic especialista en conservació i restauració de béns patrimonials.

El cost de les obres ha estat finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Urgell. Les obres s’han dut a terme amb una temporització de dos mesos.